Spinnova Oy:s träfibertrådsprojekt vann bioraffinaderitävlingen

Nyheter - Publicerad 24.2.2015

Spinnova_biojalostamokilpailuSpinnova Oy har vunnit den internationella bioraffinaderitävlingen, som arbets- och näringsministeriet arrangerat, med sin nya produktionsteknik för textilfiber. De två övriga förslag som belönats är Biovakka Suomi Oy:s koncept, som förenar produktionen av biogas, näringsämnen och biodrivmedel, och ett förslag från Kemijärvi konsortio som handlar om produktion av nya biomaterial och ‑kemikalier med hjälp av inhemsk teknik.

Spinnova Oy är ett forsknings- och produktutvecklingsföretag i Jyväskylä som utvecklar den fibertrådteknik som har sitt ursprung hos VTT. Enligt tävlingsjuryns motivering representerar Spinnova Oy:s fibertrådteknik, som går ut på att tråd kan spinnas direkt av träfiber, en banbrytande teknik som kan revolutionera både textilindustrin och skogsindustrin och skapa betydande affärsverksamhet i framtiden.

Arbets- och näringsministeriet har sammansatt en finansiärgrupp som representerar de offentliga aktörerna. Gruppen ska samordna och hjälpa till med anskaffningen av offentlig finansiering för de tre bästa förslagens investeringsfas. Vinnaren får dessutom ett pris på 100 000 euro.

− Vi är ytterst nöjda med de inkomna förslagen och det stora intresse som tävlingen väckt. Jag hoppas att så många av de deltagande projekten som möjligt realiseras som investeringar, ny affärsverksamhet och arbetsplatser inom de närmaste åren, konstaterade näringsminister Jan Vapaavuori, när han delade ut priset till vinnarna vid en tillställning i Helsingfors den 24 februari 2015.

I tävlingen deltog ett mångsidigt urval av förslag från olika delområden inom bioekonomin. Förslagens storleksklass varierade mellan demonstrationsanläggningar på mindre än en miljon euro och bioraffinaderier som kräver investeringar på hundratals miljoner euro.Värdet av investeringarna i de 13 tävlingsförslagen uppgick sammanlagt till cirka 1,5 miljarder euro.

Övriga belönade förslag är Biovakka Oy:s anläggning i Nastola och Kemijärvi konsortios skogsbioraffinaderi

Enligt tävlingsjuryn förenar Biovakka Suomi Oy:s förslag på ett innovativt sätt produktionen av biogas, näringsämnen och biodrivmedel, och utgör ett utmärkt praktiskt exempel på bio- och kretsloppsekonomi. Konceptet kan mångfaldigas och det går att nå betydande regionala ekonomiska effekter och miljöeffekter med hjälp av det. Avsikten är att investeringen i anläggningen i Nastola inleds på hösten 2015.

Produktionen av biomaterial och ‑kemikalier vid Kemijärvi konsortios bioraffinaderi av den nya generationen, som använder barrskog som sin råvara, sker med hjälp av inhemsk teknik. När anläggningen förverkligas har den en stor ekonomisk effekt både regionalt och nationellt under såväl byggtiden som tiden efter det.

Tävlingsjuryn ville ännu med ett hedersomnämnande särskilt belöna Ostems Consulting Oy:s och VTT:s förslag om ett bioraffinaderi som integreras med metallindustrin och den kemiska industrin och som fördomsfritt förenar olika industrigrenar som traditionellt inte har förknippats med bioekonomi.

Arbets- och näringsministeriet verkställer den BCD-strategi som regeringen upprättat i maj förra året för att påskynda tillväxten inom de nya spetsområdena inom ekonomin. Som ett led i bioekonomistrategin öppnades i juni 2014 en internationell planeringstävling för att skapa nya bioraffinaderikoncept och att främja investeringar. Med hjälp av tävlingen vill man snabba upp kommersialiseringen av innovationer inom bioekonomin och uppkomsten av nya bioraffinaderier i Finland.

Ytterligare upplysningar:

ordföranden i tävlingsjuryn, Christine Hagström-Näsi, Fibic Oy, tfn 050 322 2401

utvecklingschef Jussi Manninen, ANM, Strategiska programmet för skogsbranschen, tfn 040 535 5947

Arbets- och näringsministeriet 24.2.2015