ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

St1:n Kajaanin kuorimo.

Case - Publicerad 17.11.2014

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som framställer bioetanol för trafikens behov av sågspån. Investerare är SOK:s och St1:s delägarbolag North European Biotech Oy (NEB). Av den producerade etanolen tillverkas flexifuel högoktanigt etanolbränsle och den används som en biokomponent i bensin. ST1 har utvecklat Cellunolix®-produktionsteknologin, eftersom man ser den största produktionspotentialen i råvara som innehåller just cellulosa.   

Hållbart utvecklade biobränslen är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att minska trafikens koldioxidutsläpp. Etanol är världens mest allmänna och kända biobränsle, med vilket man kan ersätta bensin, i detta nu ingår i vanlig 95-oktanig bensin etanol 10 % och det för flexifuel-bilar lämpliga RE85-bränslet har 85 % etanol. Genom att använda RE 85 kan bilisten märkbart minska på sitt eget kolavtryck, då det minskar på bilismens fossila utsläppa med t.o.m. 80 %.

Man tankar en bil.St1 har redan i många år utvecklat en teknologi för att utnyttja bioavfall och -rester samt övriga råvarukällor utanför livsmedelskedjan. Bioetanol producerad med bolagets patenterade teknologi har i praktiken under livscykeln obefintliga fossila utsläpp. Ju mera man med så här producerad etanol ersätter fossila drivmedel, desto bättre är det för miljön.

EU har satt som förpliktelse att öka andelen förnybar energi i trafiken med 10 % i drivmedlens energiinnehåll fram till år 2020. Målet för Finlands klimat- och energistrategi är att minska trafikens koldioxidutsläpp med 15 % fram till år 2020 jämfört med utsläppsnivån år 2005. Målsättningen för förnybar energi i trafiken är under samma tidsperiod 20 procent.

Den växande, på avfall och rester baserade, etanolproduktionen stöder Finlands klimatstrategi och minskar för sin del beroendet av importolja. Regeringen främjar också kommersialiseringen av den nya teknologin för utvecklad produktion av biobränslen. Arbets- och näringsministeriet har beviljat fabriksprojektet i Kajana 12 miljoner energistöd.

Decentraliserad etanolproduktion i samarbete med lokala aktörer

ST1:s decentraliserade etanolkoncept minimerar transportkostnaderna. I Kajana byggs etanolfabriken vid Renfors strand, där den får sågspånsråvara från Pölkky OY på industriområdet och från andra sågar i närområdet.

Sågspån.Spån från sågverksamheten är våt och är inte förnuftig att nyttja för t.ex. bränning – däremot passar den utmärkt för etanolproduktion. I produktionsprocessen spjälks sågspånens cellulosa först och innehållet av socker frigörs med hjälp av värme, tryck och enzymer. Jäsningen fås till stånd med jäst. Slutligen destilleras från jäsningsmassan alkohol och man får 90 % etanol, som till slut anrikas till nästan 100 % etanol i St1:s anläggning i Fredrikshamn.

Som en sidoprodukt ger träet lignin, som utnyttjas lokalt i Kajana kraftverk för el- och ångproduktion. Endast en tredjedel av den energin, som ligninen innehåller används för produktion av ånga som behövs i etanolproduktionen, med resten produceras el och värme för allmänt bruk.

Kajanafabrikens produktionskapacitet är nästan 10 miljoner liter etanol i året. Anläggningen levereras av St1 Biofuels Oy, som svarar för etanolproduktionen också efter att anläggningen är färdig. Fabrikens produktionskapacitet uthyrs åt NEB:s systerföretag North European Oil Trade Oy. NEOT som förser ABC-, St1- och Shell servicestationskedjorna i Finland med bränsle.

Betydande exportpotential

St1 framställer nu etanol av bioavfall och processrester från livsmedelsindustrin i fem fabriker runtom i Finland. Cellunolix®-teknologin gör det möjligt att igen producera etanol från råvaror utanför den hållbara livsmedelskedjan.

Kajana etanolfabrik som blir klar under år 2016 är redan både tekniskt och affärsmässigt en betydande spelöppning för nytt finländskt utnyttjande av rester till biobränsle för fordon. Projektet kan kopieras till nya anläggningar, som också kan bli tio gånger större. Cellunolix®-konceptets exportpotential ligger i miljardklassen.

Överloppslignin från etanolproduktionen erbjuder i framtiden en intressant möjlighet för att ersätta  importerad fossilt stenkol med inhemska förnybara bränslen.

 

Artikelns författare Mika Aho är St1 Biofuels Oy:s verksamhetsledare. 
Telefon: 010 55711
e-post: mika.aho@st1.fi

Bilder: St1. Cellulosafabrikens tidigare barkningsbyggnad i Kajana vid Renfors stranden fick ett nytt liv som Cellunolix®fabrik.

 

Publicerad på finska 17.11.2014

 


Läs följande artikel: Skötsel av skogsviltets livsmiljöer ger upplevelser, mat o... »