Statsrådet beslutade om ansökan om vissa ersättningar till jordbruket 2024

Nyheter - Publicerad 15.2.2024

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat innehåller bestämmelser om nya miljöförbindelser och miljöavtal samt om godkännande av åkerareal som ersättningsberättigande.

I den godkända förordningen föreskrivs om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmarker 2024. Alla ersättningar som delfinansieras av EU kan sökas år 2024. Jordbrukare kan ingå nya miljöförbindelser och miljöavtal samt förbindelser om ekologisk produktion. Dessutom beviljas ersättning för nya investeringar som gäller anläggning av våtmarker.

Förordningen innehåller också bestämmelser om att foga icke ersättningsberättigande arealer till ett ersättningsberättigande basskifte. År 2024 är det möjligt att till ett ersättningsberättigande basskifte foga små icke ersättningsberättigande arealer, vilket gör det möjligt att förbättra ett åkerskiftes form och undvika de olägenheter som vändtegar medför.

I fråga om ersättningsberättigande är målet år 2025 att genomföra en modell där förvaltningen fördelar de ersättningsberättiganden som eventuellt frigörs år 2024 på åkerskiften som inte är ersättningsberättigande inom respektive närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde. Fördelningen ska göras så att de åkerskiften som har varit i odling längst utan att vara ersättningsberättigande är de som först blir ersättningsberättigande. Bestämmelser om detta utfärdas separat.

Heini Lehtosalo, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2057
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2248
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)gov.fi.

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 15.2.2024


Taggar: EU, lantbruk