Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm

Nyheter - Publicerad 27.10.2017

På ett seminarium som ordnades i Stockholm idag diskuterades svensk-finländsk skogsforskning. På Finlands initiativ kommer Finland och Sverige att starta en gemensam forskarskola i träbyggnad och skogstillväxt och ett forskningsprogram där man fördjupar sig i bioraffinaderier. Därtill ska Finland och Sverige ordna en stor skogskonferens på Hanaholmen i Esbo i april 2018.

Foto: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Erik Cronberg

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht diskuterade på torsdagen en fördjupning av forskningssamarbetet, bioekonomi och prioriteringarna för den nationella skogspolitiken vid ett seminarium i Stockholm som ordnats av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Evenemanget öppnades av Sveriges kung Carl XVI Gustaf.

I juni gav Sverige forskningsfonden Tandem Forest Values som hundraårsgåva till Finland. Det svensk-finländska skogsforskningsprojektet består av 12 tvååriga forskningstjänster.

– Vi är mycket glada över Sveriges fina hundraårsgåva till Finland, som kan ses som en grundsten för fördjupat samarbete kring bioekonomi mellan våra länder, säger minister Jari Leppä.

På seminariet diskuterades temana för forskningsutlysningarna och hur Sverige och Finland kan främja hållbar skogsvård samtidigt som man utvecklar nya produkter. Den första utlysningen är planerad till december 2017. Skogsforskningsprojektet genomförs i samarbete med Sveriges regering och privata finansiärer. Finansiärer är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempe-Skogsindustrins forskningsstiftelse samt Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Finland och Sverige är EU:s skogsrikaste länder och de har många gemensamma intressen de vill främja. I augusti lade statsminister Juha Sipilä och Sveriges statsminister Stefan Löfven fram ett initiativ om ett intensifierat bioekonomiskt samarbetet som syftar till att göra verksamheten på området effektivare i båda länderna.

Mer information om Tandem Forest Values seminariet på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens webbplats:
http://www.ksla.se/aktivitet/sverige-och-finland-tillsammans-kring-skogens-framtida-varde/

Mer information ‏från jord- och skogsbruksministeriet:
Satu-Marja Tenhiälä, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 432 2215, fornamn.efternamn@mmm.fi
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 29 516 2429, fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, Pressmeddelandet 26.10.2017