Tagg: jordbruk

Beslut om klimatarbetet inom jordbruket vid klimatmötet COP27

MatNyheter

Vid klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten var målet i fråga om jordbruket att…

Preliminär enighet nåddes om kommissionens LULUCF-förslag vid trepartsförhandlingarna

Trä och skogNyheter

Alla lagstiftningsförslag i det omfattande 55 %-paketet (Fit for 55), som Europeiska kommissionen lade fram…

Finländarna är starkt för att produktionen av inhemsk mat stöds

MatNyheter

Av finländarna anser nästan nio av tio, mer exakt 88 procent, att produktionen av inhemsk…

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar utveckling av mer klimatsmart utfodring av nötkreatur

MatNyheter

I ett projekt som leds av Naturresursinstitutet granskas frågor kring ibruktagandet av en fodertillsats som…

Den parlamentariska gruppen för utvärdering av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter inledde sin verksamhet

MatNyheter

Utvärderingsgruppen är tillsatt av regeringen och har som mål att undersöka olika sätt att trygga…

Programmet för klimatvänlig mat är samtidigt ett program för vattendragsvänlig mat

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att bereda ett program för klimatvänlig mat, som samlar åtgärder…

Åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet framskrider enligt planerna – en del av stöden kräver snabba åtgärder av jordbrukarna

MatNyheter

Det extraordinära anpassningsstöd till gårdar inom stödområde AB som ingår i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket kan…

Finlands färdigställda CAP-plan har lämnats till Europeiska kommissionen

MatNyheter

Finlands färdigställda CAP-plan lämnades till Europeiska kommissionen den 20 juli 2022. CAP-planen och svaren på…

Finland och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse om de närmaste årens jordbrukspolitik, minister Kurvinen är nöjd med GJP-planen på flera miljarder euro

MatNyheter

Finland och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse i förhandlingarna om hur EU:s jordbrukspolitik ska…

Parlamentarisk grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter har tillsatts

MatNyheter

I syfte att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och den finländska matproduktionen i en föränderlig omvärld har…

Utredning om att påskynda investeringar i gårdsbaserad biogasproduktion blev klar

MatNyheter

Gårdsbaserade biogasanläggningar bör ses som en övergripande investering, där de många fördelarna av anläggningen betraktas…

Kanslichef Jaana Husu-Kallio besöker Sydkorea

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio besöker Sydkorea den 6-9 juni 2022. Syftet med resan…

Åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket framskrider – extraordinärt anpassningsstöd föreslås för svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i södra Finland

MatNyheter

Regeringen godkände i dag ett förslag om ett extraordinärt anpassningsstöd som ska betalas på grund…

Regeringen satsar på försörjningsberedskapen och den gröna omställningen

MatNyheter

Regeringen har i sin andra tilläggsbudgetproposition för 2022 beslutat att satsa betydligt på helheter som…

Kol-europrogrammet fastställer åtgärder för att nå målet för minskning av utsläpp från jordbruket

MatNyheter

Jordbrukarna bör i förhållande till tidigare verksamhetssätt ha en tydlig möjlighet att uppnå bättre produktivitet…

LULUCF-förordningens jordbruksaspekter och livsmedelstrygghet diskuterades i jordbruks- och fiskerådet

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 7 april i Luxemburg. Ministrarna diskuterade LULUCF-förordningen ur jordbrukets synvinkel samt…