Tagg: jordbruk

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fastställde idag de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel den 27 maj 2024. Ministrarna diskuterade bland annat beredskapen infö…

Utöver anpassningsåtgärder tryggades försörjningsberedskapen och skapades förutsättningar för tillväxt i regeringens ramförhandlingar

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i de sparåtgärder som regeringen fastställt i ramfö…

Lönsamheten för jordbruks- och trädgårdsföretag förbättras genom ett avtal som främjar energieffektivitet

MatNyheter

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av nä…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till den första delen av kommissionens åtgärdspaket – arbetet för att minska jordbrukarnas börda fortsätter

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades till möte i rådet för jordbruk och fiske…

Årets stöd för biodlingen är 25 euro per bisamhälle

MatNyheter

Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma…

Statsrådet godkände ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna

MatNyheter

Genom den förordning som nu har godkänts kan investeringsstöd till jordbruket beviljas…

Jordbrukskrisen diskuterades i rådet för jordbruk och fiske – medlemsstaterna eniga om att förbättra jordbrukarnas situation

MatNyheter

EU:s råd för jordbruk och fiske sammanträdde för att diskutera…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte.…

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

Trä och skogNyheter

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen ä…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

Finland utvecklarNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Parlamentarisk bedömningsgrupp är enig om metoderna för att trygga livsmedelsproduktionen och verksamhetsbetingelserna för det finländska jordbruket

MatNyheter

Den parlamentariska grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter som regeringen tillsatte…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

MatNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

Finland utvecklarNyheter

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med…

Nätverket av aktörer inom jordbrukets primärproduktion ska få gemensamma verksamhetsmodeller för beredskap

MatNyheter

Inom förvaltningsområdet för jord- och skogsbruk pågår ett projekt dä…

Minister Kurvinen deltar i högnivåkonferens för jordbruksministrar och besöker livsmedelsmässan Grüne Woche

MatNyheter

Den 20-21 januari deltar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i ett högnivåforum fö…