Aihesana: mat

Nordiska livsmedelssystem som tema på sommarmötet som leddes av Finland

MatNyheter

Finland stod på torsdagen som ordförandeland värd för de nordiska jordbruksministrarnas möte. Det virtuella mötet…

Programmet för klimatvänlig mat, som syftar till en hållbar livsmedelskonsumtion, sänds på remiss

MatNyheter

Målet med programmet för klimatvänlig mat är att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem…

Närmatsprogrammet har uppdaterats

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025.…

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

MatNyheter

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen…

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen har fastställts

MatNyheter

Ändringen av livsmedelsmarknadslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 29 januari 2021. Regeringspropositionen…

Föreningen Matinformation fick närmare tre miljoner för sin exportfrämjande kampanj

MatNyheter

Föreningens program ”European Pork and Poultry – Quality Meat, Happy People” har fått närmare tre…

Det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni – övre gränsen stiger till 80 000 euro

MatNyheter

Systemet med det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021. Den nedre gränsen…

EU:s förordning om ekologisk produktion skjuts upp med ett år

MatNyheter

Europeiska unionen flyttar fram tillämpningen av den nya förordningen om ekologisk produktion med ett år,…

Den reviderade livsmedelsmarknadslagen skapar balans i livsmedelssystemet

MatNyheter

Regeringens proposition med förslag till ändring av livsmedelsmarknadslagen godkändes vid statsrådets sammanträde den 29 november…

Klimatarbete ska bli en framgångsfaktor i den finländska livsmedelskedjan

MatNyheter

Livsmedelsbranschen är den första branschen i Finland som längs hela värdekedjan från råvaruproduktionen till konsumentgränssnittet…

Jordbruksutredningens fortsatta åtgärder till regeringen för behandling

MatNyheter

Utredningen om jordbrukets lönsamhet är klar. Utredaren Reijo Karhinen överlämnade en rapport om jordbrukets lönsamhet…