Tagg: mat

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fastställde idag de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel den 27 maj 2024. Ministrarna diskuterade bland annat beredskapen infö…

Jordbruksministrarna positiva till EU-initiativ för livsmedelskedjan

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Luxemburg den 29 april. Under mötet sökte ministrarna…

Lönsamheten för jordbruks- och trädgårdsföretag förbättras genom ett avtal som främjar energieffektivitet

MatNyheter

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av nä…

Årets stöd för biodlingen är 25 euro per bisamhälle

MatNyheter

Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma…

Jordbrukskrisen diskuterades i rådet för jordbruk och fiske – medlemsstaterna eniga om att förbättra jordbrukarnas situation

MatNyheter

EU:s råd för jordbruk och fiske sammanträdde för att diskutera…

Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska ligga på nivån i EU:s förordning om ekologisk produktion

MatNyheter

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten fö…

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 15 nya nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2024

MatNyheter

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 15 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och&…

Byggandet av Naturresursinstitutets nya forskningsladugård i Jockis går framåt

MatNyheter

Naturresursinstitutet ersätter den nuvarande forskningsladugården i Minkiö med en ny forskningsladugård i…

Statsrådet utfärdar flera förordningar om jordbruket baserade på CAP-planen

MatNyheter

Statsrådet godkände den 28 december flera förordningar, i vilka bland annat ersättningen…

Styrgrupp har tillsatts för att bereda den landsbygdspolitiska redogörelsen

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har idag tillsatt en styrgrupp med uppgift att bereda statsrådets landsbygdspolitiska…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte.…

Östersjöns småfiskar i smart användning – Hailia Nordic tillverkar moderna fiskprodukter för storkök

Fiskar och vattenCase

Med teknologi utvecklad av det finska företaget från Karkkila kan även de minsta…

Parlamentarisk bedömningsgrupp är enig om metoderna för att trygga livsmedelsproduktionen och verksamhetsbetingelserna för det finländska jordbruket

MatNyheter

Den parlamentariska grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter som regeringen tillsatte…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

MatNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Nätverket av aktörer inom jordbrukets primärproduktion ska få gemensamma verksamhetsmodeller för beredskap

MatNyheter

Inom förvaltningsområdet för jord- och skogsbruk pågår ett projekt dä…