Träbroar passar i det finländska landskapet

Vihantasalmen puusilta.

Case - Publicerad 9.8.2017

Broar byggda av trä är ännu en sällsynthet på Finlands landsvägar och ändå har de många betydande fördelar.

Finlands största privata träförädlingsbolag Versowood har tillverkat träbroar för de inhemska marknaderna sedan 1970-talet. De färdigställda broarna av finländskt A-klass tryckimpregnerat limträ och sågvirke är visuellt tilltalande och lämpar sig för olika bruk; de kan vara promenadbroar i parker, många meter långa skidbroar eller broar över riksvägar. Träbroar är dock i brobyggande tills vidare mera ett undantag än en regel.

I Versowoods standardbroar är träramstrukturen färdigt planerad. Dessa typgodkända broar har trafikverkets tillstånd, så de passar både som allmänna vägbroar eller för privata vägbroar som får statsunderstöd vid fordons- eller lätt trafik.

Föredömligt många träbroar finns i Esbo, där det pågår ett speciellt program för främjande av träbyggande. Där har under de senaste åren byggts 1-3 per år och under år 2017 var 6 broar under byggande. Tidigare har träbroar byggts för parkvägar, friluftsleder eller över små vattendrag, men nu planeras träalternativet också för broar över vanliga bilvägar. Erfarenheten visar att träbroarna smälter bra i sin miljö. En fördel jämfört med betongbroar är att träbroar är snabba att montera.

Det finns orsak att bygga i trä

I Versowoods standardbroar är träramstrukturen färdigt planerad. Dessa typgodkända broar har trafikverkets tillstånd, så de passar både som allmänna vägbroar eller för privata vägbroar som får statsunderstöd vid fordons- eller lätt trafik.

Hyvinge Otavantie bro.
Hyvinge Otavantie bro

I Versowoods standardbroar är träramstrukturen färdigt planerad. Dessa typgodkända broar har trafikverkets tillstånd, så de passar både som allmänna vägbroar eller för privata vägbroar som får statsunderstöd vid fordons- eller lätt trafik.

En träbro behöver inte massiva grundarbeten, men är ändå mycket bärkraftig. I medeltal är spännvidden ca 20 m i broar för fordonstrafik och balkarnas maximala längd 40 meter. Längre broar än de här förverkligas också med flera öppningar. Broelementen byggs under kontrollerade förhållanden i fabriken, där de genomgår en noggrann kvalitetssäkring i alla byggskeden. Träbroarnas fördelar är snabb montering och bra möjlighet att bearbeta i monteringsskedet samt ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra material.

Broarna förverkligas som en helhetstjänst från planering till montering. I typiska fall så förnyar man en gammal bro. Versowood ansvarar för planeringen av bron, vid behov från grunden uppåt eller granskar redan gjorda planer. Delarna färdigställs och monteringen sker i Vierumäki, varifrån den färdiga bron transporteras som hel eller i några delar till arbetsområdet. Den färdiga bron lyfts och monteras på plats i allmänhet under en dag. I vissa fall monteras bron först på arbetsplatsen, varvid det levereras färdiga delar till platsen.

Aktiv produktutveckling

En träbro rätt planerad och vattenisolerad kan i hållbarhet kan jämföras med en betongbro. Den planerade användningen är 50 år, men regelbundet granskade och servade broar håller ännu längre. Granskningen, där man undersöker och reparerar t.ex. asfaltens kanter och fixar ytor, rekommenderas utföras med fem års mellanrum.

Versowood forskar, utvecklar och testar broar samt nya lösningar kontinuerligt. Hållbarheten för broräckets fäste har nyligen bekräftats med simulerade krocktester, och produktutvecklingsenheten arbetar som bäst med bl.a. att öka broarnas långa hållbarhet från den nuvarande.

I början av 2017 beviljade Trafikverket Versowood Hyvä Idea (”bra idé”) erkännande för långsiktigt utvecklingsarbete med elementstandardbroar. I erkännandet konstateras bl.a. följande; ” De belönade företagen har tagit fram för vägmarknaden nya moderna standardbroar, långt prefabricerade produkter som kan monteras snabbt”. Priset beviljas årligen till ett eller flera företag, som har en idé, en produkt eller en tjänst som medför att Trafikverket eller NTM-centralerna sparar i sina projekt rejält pengar eller tid.

Brolösningar på Versowoods sidor.

Kontakter:

Jaakko Huotari, försäljningschef, träbroar och bullerhinder, Versowood Group Oy
e-post jaakko.huotari(at)versowood.fi, telefon 045 352 4634

Artikelns författare är Johanna Autiomaa, Autiomaa Oy

Publiceringsdatum (på finska) 9.8.2017


Läs följande artikel: Forskningsprojekt: Algproduktion från avfallsströmmar för... »