Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen inleds

Nyheter - Publicerad 15.2.2024

Stödprogrammet har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet och sammanlagt nio miljoner euro har reserverats för denna period.

Statsrådet har idag godkänt en förordning om stöd till biogasanläggningar för främjande av produktion av biogödselfabrikat, dvs. stöd som beviljas biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen. Stödet beviljas åren 2024–2026.

Syftet med stödet är att främja användningen av husdjursgödsel och växtbiomassa från vattenvård som råvara för biogas och gödselfabrikat av organiskt ursprung. Avsikten är också att stödet ska bidra till att det uppstår en marknad för återvunnen gödsel.

Stöd för återvinning av näringsämnen betalas enligt stödberättigade fosforkilon som mottagits vid en anläggning och omvandlats till gödselfabrikat. Stödet beviljas i ett anbudsförfarande. Anbuden ställs från det lägsta till det högsta tills den budget som reserverats för stödet har använts eller de övriga ramvillkoren för stödet har uppfyllts.

NTM-centralen i Egentliga Finland är statsbidragsmyndighet och ansvarar för att verkställa stödet. Avsikten är att anbudsförfarandet inleds via tjänsten sokunderstod.fi under mars månad, genast när de nödvändiga arrangemangen runt utlysningen har blivit färdiga.

NTM-centralen i Egentliga Finland ordnar ett informationsmöte om utlysningen i Åbo den 29 februari. Det är också möjligt att följa mötet via distansförbindelse. Vid informationsmötet ges information om processen för hur man ansöker om stöd för återvinning av näringsämnen och visas informationsinslag om andra möjligheter att få finansiering för återvinning av näringsämnen. Du kan anmäla dig till mötet via denna blankett senast den 23 februari kl. 16.15. På plats finns det plats för 50 personer.

På uppdrag av minister Essayah bereds just nu också en möjlighet att bevilja stöd för återvinning av näringsämnen till anläggningar för återvinning av näringsämnen som saknar koppling till energiproduktion.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet

Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig

0295 162 017
fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 15.2.2024


Taggar: biogas @sv