Utveckling av klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket stöds

Nyheter - Publicerad 7.1.2021

Statsrådet utfärdade den 7 januari 2021 en förordning om stöd och anslag för markanvändningssektorns klimatåtgärder. Förordningen gör det möjligt att i allt högre grad bidra till klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen genom olika projekt. Förordningen träder i kraft den 13 januari 2021 och gäller fram till den 31 december 2025.

För att regeringsprogrammets mål om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs det förutom att de fossila utsläppen minskas också att utsläppen från markanvändningssektorn minskas samt att kolsänkorna och kollagren bevaras och stärks. Därför inledde jord- och skogsbruksministeriet i början av 2020 arbetet med ett omfattande åtgärdspaket som kommer att pågå under hela regeringsperioden. Förordningen hjälper att genomföra detta åtgärdspaket.

Aktörerna inom markanvändningssektorn kan nu beviljas understöd också för ekonomisk verksamhet. Finansiering kan nu på ett mångsidigare sätt än tidigare anvisas bland annat för att utveckla klimatsmarta verksamhetssätt och förbättra kunskapsunderlaget samt för att ge råd och utbildning.

– Jord- och skogsbruk är ett viktigt område när det gäller att uppnå Finlands klimatmål. Vi kan ytterligare stärka skogarnas och markens upptag av kol och minska utsläppen. För att lyckas behöver vi i praktiken fungerande metoder som jordbrukare, skogsägare och andra instanser som beslutar om markanvändningen kan tillämpa. Den nya förordningen ger oss en grund för att vi ska kunna utveckla, testa och införa klimatsäkra verksamhetssätt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

En utlysning av utvecklingsprojekt öppnas ännu i januari

I den kommande projektutlysningen Fånga kolet söks genomförare för projekt som omsätter forskningsresultat till praktiska åtgärder och som bidrar till ett klimatsäkert jord- och skogsbruk, anläggande av våtmarker samt jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen.

Finansiering kan också beviljas för projekt som hänför sig till åtgärdspaketets informationsprogram och som utvecklar informationssystem eller stärker informationsunderlaget till exempel om marken. Projekten kan också gälla rådgivning, dataöverföring eller kommunikation.

Projektfinansiering kan sökas av både organisationer som allmänt utvecklar branschen samt av praktiska aktörer.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar fredagen den 29 januari 2020 kl. 9 -11 ett webbinarium som gäller Fånga kolet-utvecklingsprojekt. Då har deltagarna möjlighet att få information och fråga mer om ansökan om finansiering och projektens temaområden samt knyta nya kontakter med branschexperter. Webbinariets syfte är att hjälpa aktörerna att ansöka om projektfinansiering och bilda nätverk inom markanvändningssektorn.

Syftet med klimatåtgärderna är att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra instanser som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Att sprida information och omsätta de bästa verksamhetssätten i praktisk handling spelar här en viktig roll. Till paketet hör ett omfattande tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram, ett separat informationsprogram samt en uppsättning utvecklingsprojekt som producerar ny information bland annat med hjälp av olika slags försök. -> Läs mer om markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket.

Mer information:

Statsrådets förordning: Marja Kokkonen, forstråd, ställföreträdande avdelningschef , tfn 0295 16 2444, marja.kokkonen(at)mmm.fi och Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen@tem.fi.

Klimatåtgärdspaketet: Heikki Granholm, naturresursråd, projektgruppens ordförande, tfn 0295 162 130, heikki.grandolm(at)mmm.fi och Reetta Sorsa, projektets generalsekreterare, ledande sakkunnig, tfn 0295 162 118, reetta.sorsa(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet  7.1.2021