Valio får energistöd för produktion av biogas för trafikbruk av flytgödsel

Nyheter - Publicerad 24.4.2018

Arbets- och näringsministeriet beviljade genom sitt beslut av den 23 april 2018 Valio Ab 2 925 000 euro i energistöd för byggande av en anläggning för produktion och förädling av biogas i Nivala. Anläggningen ska producera biogas av flytgödsel. Biogasen är avsedd huvudsakligen för trafikbruk.

Valio håller på att utveckla ett nytt bioanläggningskoncept där flytgödseln omvandlas till biogas och gödselfraktioner. Projektet ska utnyttja den nya tekniken för vattenavskiljning. Anläggningen ska producera sammanlagt cirka 11,9 GWh biogas årligen.

Utöver produktion av förnybar energi och minskning av CO2-utsläppen är ett ytterligare mål att i betydlig grad minska mjölkproduktionskedjans miljöpåverkan. Enligt sökanden uppkommer i Finland årligen 15 miljoner ton flytgödsel och det skulle vara möjligt att av den mängden producera cirka 500 GWh biometan per år.

En effektiv avskiljning av olika gödselfraktioner från den rötade gödseln effektiviserar återvinningen av näringsämnena i gödseln och minskar risken för läckage av kväve och fosfor, när dessa kan placeras hellre på sådana åkrar där de behövs bäst.

Projektets sysselsättningseffekt under byggtiden är cirka 20 årsverken, och till följd av projektet uppstår 2–4 nya direkta jobb.

Staten har ännu inte något investeringsbeslut. Den tekniska och kommersiella planeringen samt bl.a. miljötillståndsprocessen pågår fortfarande.

Energistöd beviljas i synnerhet för projekt som inbegriper ny energiteknik

Arbets- och näringsministeriet har till sitt förfogande i år en fullmakt på 55 miljoner euro att användas till energistöd som kan beviljas särskilt för sådana projekt som inbegriper lösningar med ny energiteknik. Enligt statsrådets förordning som godkändes i december 2017 riktas energistödet åren 2018–2022 i allt högre grad till dylika projekt. Genom stödet främjas produktionen av förnybar energi, energisparandet och energieffektiviteten.

Regeringen har beviljat en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro för energistöd år 2018 som kan användas till att främja i synnerhet lösningar inom ny energiteknik bl.a. användning av biogasen för trafikbruk, produktionen av solkraftsel och lösningar som förbättrar energieffektiviteten.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4815
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande  24.4.2018