Välkommen att bekanta dig med den mångsidiga bioekonomin i Finland

Fram till 2030 behöver vi 50 % mer mat, 45 % mer energi, 30 % mer vatten. Lösningen är bioekonomi.

Finland siktar mot ett koldioxidsnålt och energieffektivt samhälle, som baserar sig på användning av förnybara naturresurser och återvinningsbara material. Bioekonomin innebär för finländare en årsproduktion på 100 miljarder euro, mer export, 100 000 nya jobb och välfärd med respekt för miljön. Välkommen att bekanta dig med samarbetet med olika branscher och den strategiska utvecklingen av bioekonomin.

Läs mer om Finlands bioekonomiska strategi