Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn

Altian tehdas.

Case - Publicerad 7.1.2015

Altias etanolfabrik i Koskenkorva får 100 % energi från åkerbiomassa som ångkraftverket kör med. Kraftverket togs i bruk hösten 2014. 

Etanol- och stärkelseintegratet halverade sitt importenergibehov och sina koldioxidutsläpp, när det hösten 2014 togs i bruk ett nytt ångkraftverk som kan använda 100 % åkerbiomassa. Kraftverket använder skalet från som sållats från produktionen i fabriken. Kraftverket på 10 MW producerar ca hälften av fabrikens energibehov och ersätter torv som tidigare använts för produktion av ånga.

Med det nya kraftverkets hjälp strävar fabriken till 65 % självförsörjning av energi, eftersom man också i det gamla kraftverket som blir kvar, kan bränna små mängder kornskal blandat med torv.

Kornet som används i fabriken skalas och nu kan denna sidoprodukt användas helt i fabrikens egen energiproduktion. Kraftverket är det första som med denna teknik kan utnyttja 100 % åkerbiomassa. I produktionen av ånga samarbetar Altia med Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy. Kraftverkets totala budget var ca 15 miljoner euro.

Koskenkorva etanolfabrik använder i sin produktion nästan 200 miljoner kilo inhemskt korn, vilket är ca 15 % av hela det odlade kornet och t.o.m. 30 % av kornet som marknadsförs. Således är Altia Finlands största enskilda kornförbrukare och också i världen den enda enhet som använder korn som råvara för produktion av kornstärkelse och etanol.

 

Kontaktuppgifter: Antti Snellmann, Operations director Altia Plc, antti.snellmann(ät)altiacorporation.com 

 

Publicerad (på finska) 7.1.2015


Läs följande artikel: Vad är bioteknologi? »