BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

Case - Publicerad 7.8.2015

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox revolutionerar tanken på närbränsle, då de fabriksframställda biogasanläggningarna kan placeras bredvid trafikleder. Råvaran hämtas från närområdet och säljs åt konsumenterna förädlad på platsen till biogas för fordon.

Inom Jyväskylä företaget BioGTS, som specialiserat sig på utveckling av bioteknologi, tror man att biogas som trafikbränsle kommer att nyttjas mera, när det finns tillräckligt tätt med distributionsstationer längs med huvudvägarna. Det av BioGTS utvecklade konceptet ”Bioboksi™-biogasanläggningarnas T-Ford” siktar just på detta. BioGTS har vunnit huvudpris i en idétävling för ren luft (”Hyvän ilman lintu”) ordnad av Gasum 2015.

Biobox-innovationen grundar sig på en affärsverksamhetsmodell, där framställning, förädling och distribution av biometan ordnas på samma punkt invid trafikleden. I produktionen använder man som råvara bionedbrytbart avfall från närområdet och biomassor från jordbruk och livsmedelsindustri.

Bioboxens teknologi placeras på BioGTS fabriken i containers, vilka kopplas till varandra på tomten som är reserverad för stationen. För containers räcker en lätt grund, de kan placeras till exempel på ett asfaltfält. Bioboxens byggande i fabrik, serieproduktion och kompakta storlek sänker produktionskostnaderna. Den påminner om ett komplett huspaket som hämtas från fabriken till byggplatsen. Själva installationsarbetet tar högst ett par veckor. Då allt är med ingår biogasreaktorerna, gasförrådet, anordningar för att mata reaktorn och ta bort material, samt biogasens förädlingsenhet och fordonsgasens tankställe.

Kostnadseffektivitet i förädlingen

I den gas som reaktorn producerar ingår ca 60 % metan i biogasen. Vid bearbetningen höjs metanhalten till 95-98 %, för att den skall fungera i trafikanvändning. Vid behov kan man snabbt förstora anläggningen genom att koppla fler reaktorer, behållare och raffineringsteknologi. Biogasanläggningarna fungerar med en teknik som ger högre nyttograd, så kallad ”torrötning”. Matar- och utsläppsbyggnaderna är försedda med undertryck och har luktfilter, vilket gör att närmiljön inte behöver lida av lukter.

Sotkamos biogasanläggning.

Bioboxen är i bruk i Sotkamo på Naturresursinstitutets lantgård. I processen används ensilage, torr dynga och fiskrensavfall. Biogasen utnyttjas bl.a. till att värma upp forskningsstationens byggnader.

Hamina Energia OY i Fredrikshamn har en biogasanläggning som fungerar enlig Biobox-principen och producerar biogas i bolagets distributionsnät för naturgas. Produktionen är ca 19 GWh per år och som råvara används biomassor från jordbruk och samhälle. Detta är också den första biogasanläggningen i världen som är byggd enligt leasingprincipen.

Inhemskt arbete

BioGTS som grundades år 2011, är ett finländskt ägt företag, som också i sin produktion använder inhemska underleverantörer. I Mellersta Finland finns rikligt med maskinverkstäder, vilkas kunnande BioGTS kan köpa för att producera komponenter till biogasanläggningarna. Företaget har ca 15 egna arbetstagare. Inräknat med underleverantörer sysselsätter företaget 50 arbetstagare. Slutproduktens inhemska andel är över 90 %, varför det också har erhållit ”Nyckelflaggan”-märket.

.Enligt företagets vision skall det år 2020 i Finland finnas 100 Biobox-stationer och konceptet används också internationellt. Affärsverksamhet som gäller biogasproduktion och distribution stöder också EU:s mål, enligt vilket tankställen med bio- eller naturgas bör finnas med 150 kilometers mellanrum år 2020.

Se också: ”Bioboksi™ – biokaasulaitosten T-Ford” (pdf)

 

Författare: Redaktör Timo Sillanpää/Viestintä-Paprico

Tilläggsuppgifter: Utvecklingschef Annimari Lehtomäki, BioGTS Oy, annimari.lehtomaki@biogts.com

 

Publicerad 7.8.2015


Läs följande artikel: Råtallolja är de biobaserade produkternas guldgruva »