Råtallolja är de biobaserade produkternas guldgruva

Tall oil based product: a car tire, lipstick, cleaning product, paint.

Case - Publicerad 3.8.2015

Råtallolja är en förnybar, värdefull råvara som förvandlas till många kemiska produkter i Finland. En ny uppfinning är att ta till vara förädlingsprodukter av råtallolja i djurfoder, där de fungerar som naturligt inflammationshämmande ämnen.  Även en produkt som främjar återvinning av asfalt, och steroler som sänker kolesterolhalten tillverkas av den här naturoljan.

Råtallolja fås indirekt från främst barrträd genom att den skapas som en samprodukt vid produktion av cellulosa. Växthusgasutsläppen och klimatavtrycket från råtalloljebaserade produkter är lägre än från motsvarande produkter som tillverkas av fossila råvaror, och även i de flest fall lägre än från  produkter som tillverkas av vegetabiliska oljor.

Den moderna råtalloljeanläggningen är ett bioraffinaderi med tillverkning av ett brett spektrum av produkter som ständigt växer. Som ett resultat av förädlingen fås värdefulla  produkter som kan användas till en rad olika ändamål, till exempel i funktionella livsmedel (steroler) och som bindemedel i målarfärger. Företagen som verkar inom branschen i Finland, Arizona Chemical i Uleåborg och Forchem i Raumo, producerar ett högt förädlingsvärde genom hela den förädlingskedja de deltar i. Största delen av deras produktion går på export. Nya innovationer och produkter med ett ännu högre förädlingsvärde utvecklas hela tiden.

Utnyttjas i foder och däck och förstärker den cirkulära ekonomin

Råtallolja är en molekylär blandning, från vilken man med destillering kan särskilja olika fraktioner för fortsatt behandling.

När dessa fraktioner upparbetas ytterligare, får man fram produkter som lämpar sig för olika användningsändamål. Utöver ändamålen som angetts ovan utnyttjas förädlingsprodukter av råtallolja bland annat i bildäck för att förbättra greppet mot vägen, som vidhäftningsmedel i lim, i vägmarkeringsfärger, tuggummi och läppstift.

Finska Foder har som första företag i världen utvecklat och lanserat på marknaden ett djurfoder, som innehåller kådämnen från råtallolja. Dessa fungerar som naturligt inflammationshämmande ämnen, vilket betyder att användningen av antibiotika i produktionen av fjäderfäkött, som är liten i Finland med betydligt vanligare i många europeiska länder, kan minskas.

En intressant uppfinning är även ett ämne som tillverkas av råtallolja och främjar återvinning av asfalt. Tack vare detta additiv kan så mycket som 75 procent av gammal asfalt återanvändas för beläggning av vägar. Utan att kompromissa med beläggningens kvalitet sparar man både kostnader och naturresurser, genom att användningen av ny bitumen minskar och genom att  asfaltavfall inte behöver bortforslas.

Ett starkt kunnande och växande marknader

Bioraffinörer av råtallolja är pionjärer och föregångare inom bioförädling. I Finland har det funnits företag som arbetar med förädling av råtallolja sedan 1910-talet. I vårt land har det utvecklats mycket akademiskt och praktiskt kunnande inom branschen, däribland patent. Långa traditioner ger dagens utveckling inom branschen en skjuts. Till exempel håller Forchem på att bygga en ny anläggning för produktion av estrar i Raumo. När den står färdig kommer Forchems talloljeharts att exporteras som produkter med ett ännu högre mervärde än tidigare.

Teknologie doktor Maija Pohjakallio är ombudsman i Kemiindustrin rf., där största delen av hennes uppgifter rör bioekonomi och cleantech. Tfn +358 50 595 6891, maija.pohjakallio@kemianteollisuus.fi

Foto: Forchem Oy

Mer info på finska och engelska: Arizona Chemical, Forchem Oy,

Uppdaterad 3.8.2015


Läs följande artikel: Främjande av bioekonomin genom reglering - projekt »