Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi. Konsultativa tjänstemannen Timo Halonen från jord- och skogsbruksministeriet berättar om vilka teman regeringens spetsprojektfinansiering har använts till. Det frågas också hur den årliga strömmingsfångsten på över etthundra miljoner kilogram kunde användas på ett nytt sätt.

Jord- och skogsbroksministeriet  8.1.2019