Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Video - Publicerad 10.1.2019

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi. Konsultativa tjänstemannen Timo Halonen från jord- och skogsbruksministeriet berättar om vilka teman regeringens spetsprojektfinansiering har använts till. Det frågas också hur den årliga strömmingsfångsten på över etthundra miljoner kilogram kunde användas på ett nytt sätt.

Video serien: Bioekonomin i dag och i morgon

Jord- och skogsbroksministeriet  8.1.2019