bioekonomin i dag och i morgon

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i…

Läs mer... ›

Bioekonomin i dag och i morgon – Skogsbruket

Inom skogsbruket har man tagit i bruk nya digitala lösningar och e-tjänster. Uppdaterad information är…

Läs mer... ›

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

Läs mer... ›

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi.…

Läs mer... ›