CGI Waste Manager hjälper halvera mängden matsvinn i professionella kök

Två kockar som arbetar sida vid sida i ett restaurangkök.

Case - Publicerad 8.11.2021

Att förebygga uppkomsten av matsvinn är en konkret åtgärd för att främja hållbarhet i restauranger och andra professionella kök. En av de tjänster som hjälper förebygga matsvinnet är en användarvänlig övervakningsapplikation som har utvecklats tillsammans med restauranger. Med CGI Waste Manager-applikationen har kunder kunnat halvera sina produktionssvinn.

Undersökningar visar att till och med en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs i flera olika skeden i livsmedelskedjan. I Finland uppkommer det ungefär 400 miljoner kilo matsvinn per år, alltså man slänger mat som skulle ha kunnat ätas. En femtedel av mängden matsvinn, ungefär 78 miljoner kilo, förekommer i måltidsservice.

CGI Waste Manager är en applikation som i synnerhet har utvecklats för att stödja restauranger att minska mängden produktionssvinn. Det är all mat som hamnar i soptunnor innan maten når fram till matgäster. Produktionssvinn kan vara livsmedel med passerat ”bäst-före-datum” på lagret, tillagnings- och beredningsavfall från köket eller matavfall från servering av mat. Med CGI Waste Manager-lösningen är det även möjligt att övervaka mängden tallrikssvinn. Applikationen lämpar sig för storkök som har bufféservering, t.ex. lunchrestauranger, skolor och hotell, men också andra typer av restauranger och caféer har dragit nytta av den.

Minskning av mängden matsvinn förbättrar restaurangernas lönsamhet eftersom kostnader för avfallshantering och råmaterial minskar. Ju mindre man kastar mat i livsmedelskedjan, desto bättre för miljön.

Ledning med information hjälper förebygga matsvinn

Waste manager-app öppen på surfplatta.
Kuva: Lauri Rotko

Med CGI Waste Manager-applikationen anger kökspersonalen mängden matsvinn via en webbapplikation där information sparas i realtid. Samtidigt blir de anställda medvetna om hur mycket mat som kastas och vad de kostnaderna för matsvinnet är. Användarna lär sig inte bara att använda applikationen utan också att utnyttja de insamlade matuppgifterna och att identifiera de verksamhetsmodeller som passar det egna köket bäst för att minska matsvinn i framtiden. Små förbättringar i dagliga rutiner och i kökets åtgärder ger stora kostnadsbesparingar på lång sikt.

Med den användarvänliga lösningen CGI Waste Manager har användare kunnat minska mängden matsvinn med 30–50 % och samtidigt upprätthållit samma höga kvalitet på service som förut.

CGI Waste Manager baserar sig på principer av Lean-ledningsfilosofi där visualisering spelar en viktig roll. Med ett par klick visar applikationen de insamlade uppgifterna i formen av grafer. För att använda CGI Waste Manager-applikationen behöver man endast en vanlig köksvåg, en surfplatta eller en annan mobil apparat samt användarnamn och lösenord till applikationen.

Bortslängd mat slösar också på resurser

Matproduktion har alltid en miljö- och klimatpåverkan. När vi slänger mat har de resurser som satts ner på produktion av livsmedel gått till spillo, vilket betyder att också miljökonsekvenser av matsvinn är helt onödiga. När majoriteten av naturresurser och energi används för det ursprungliga ändamålet, minskar också utsläppet av växthusgaser.

 

I bilden i början av artikeln är Carlos Henriques (till vänster) och Albert Franch Sunyer som är stiftare av zero waste restaurang Nolla.

Författare Eveliina Lindell är konsult hos CGI.

För mer information från CGI, kontakta Direktör Tero Pollari. Kontaktuppgifter: e-posten tero.pollari(a)cgi.com, telefonnummer +358 50 4102450 .


Agenda 2030

CGI Waste Manager-applikationen stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet målet 12 ”att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”. En av dess submål är att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd till 2030.

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Taggar: case @sv, mat, matsvinn, ruoka

Läs följande artikel: Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stöd... »