Den finländska Benella regnbågslaxen äter växtinriktat och sparar på miljön

Benella rainbow trouts swimming.

Case - Publicerad 7.12.2015

Den finländska fiskodlingens långvariga utmaning har varit att skilja åt den inhemska regnbågslaxen från den internationella massprodukten eller laxen. Raisioaquas lanserade Benella-varumärke gör den inhemska regnbågslaxens speciella egenskaper och dess omfattande produktutvecklingsarbete känt. Hemligheten med Benella regnbågslaxen är ett matningskoncept, där foderråvarornas användning och inpassning optimeras i olika delar under fiskens uppväxt. Med det nya matningssättet kan man avgörande minska på den fiskbaserade råvarans andel i odlingen och minska fosforbelastningen i vattendragen. Samtidigt optimeras produkten också med tanke på konsumentens hjärta och hälsan.

Benella grundar sig starkt på tvärvetenskaplig forskning, utveckling av kunnande och samarbetsnätverk. Under utvecklingsarbetet har också forskare från Luke (Naturresursinstitutet), Åbo universitet samt HL(Institutet för Hälsa och Välfärd) medverkat. I Benella regnbågslaxen förenas hälsosamhet och miljövänlighet.

Hälso- och miljösynpunkter i samma paket

Som energikälla i fiskfoder har traditionellt använts fiskolja från havsfisk. I Raisioaquas nya matningskoncept har man lyckats att till stora delar ersätta fiskolja med inhemsk rypsolja. Med den här betydande förnyelsen förmår man spara på Regnbågslaxfilé på en silverbricka.havens minskande fiskresurser. Nu används det fiskoljerika fodret först i fiskodlingens slutskede. Så här försäkrar man sig om att fisken som skall ätas innehåller tillräckligt med omega3-fettsyror (EPA och DHA) som främjar mänskans hälsa i hjärta och blodkärl. Benella-matningskonceptet tryggar det rekommenderade intaget av för hjärtat nyttiga omega3-fettsyror, då man äter fisk enligt rekommendationer två gånger per vecka.

Benella regnbågslaxens foder innehåller också mindre fosfor än tidigare. Fosforbelastningen i vattendrag från fiskodling minskar med det nya foderkonceptet med 26 % (RKTL 2008). Fytas enzymen som ingår i fodret förbättrar växtråvarans användbarhet; fosforn löser sig bättre, så att fisken kan tillgodogöra sig en större del.

För folkhälsa, nationalekonomi och miljön positiva utsikter

Utvecklingen av den finländska hållbara fiskodlingen skapar för sin del förutsättningar för en tillväxt i den blåa ekonomin som grundar sig på vattenråvaror. Utvecklingen fordrar företagens, myndigheternas och forskningens samarbete och nätverk. Benella är ett exempel på hur man efter många faser i tvärvetenskaplig forskning når en produkt, som potentiellt gynnar hela värdekedjan. Den lönsamma värdekedjan är konkurrenskraftig och kan utvecklas vidare.

Benella regnbågslax motsvarar konsumentkravet på ett gott, miljövänligt och hälsosamt livsmedel. WWF:s Gröna ljus som beviljats den inhemska odlade regnbågslaxen och Hjärtmärket som beviljats Benella är starka signaler på att fiskenäringen är på rätt väg.

 

Tilläggsuppgifter om artikelns författare: Susanna Airaksinen, product chef, Raisioaqua, Raisioagro Oy
Tel. 040 513 9194 e-post: susanna.airaksinen@raisio.com

 

www.benellakala.fi (på finska)

www.raisioagro.com

 

Publicerad på svenska 19.2.2016


Läs följande artikel: Frantsila – välmående från naturen »