En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt och ekologiskt alternativ

En datakommunikationsmast byggd av trä.

Case - Publicerad 27.3.2018

Ecotelligent Ab har lanserat en ny typ av datakommunikationsmast som är byggd av trä. Den utmanar traditionella stålmaster eftersom den har låga koldioxidutsläpp under sin livscykel och ett utseende som sammansmälter i landskapet – utan att pruta på krav på kvaliteten och hållbarheten.

Det globalt växande användandet av och efterfrågan på mobilbredbandtjänster kräver mera täckande och tättbyggda nätverk av basstationer och således nätverk av telekommunikationsmaster. Även en del av de nuvarande masterna når snart sin livslängd och måste förnyas. Globalt kommer man att tillverka miljoner telekommunikationsmaster inom de närmaste decennierna. Nästan alla master tillverkas av stål, vars tillverkningsprocess från brytning av järnmalm till den slutgiltiga stålprodukten förbrukar våra viktiga naturresurser och förorenar naturen. I praktiken har det inte funnits alternativ tills nu.

En ECOPOL-datakommunikationsmast tillverkas i praktiken helt av limträ och LVL-produkter. I jämförelse med en stålmast förbrukar tillverkningen av en trämast betydligt mindre värdefulla naturresurser och el- och värmeenergi. Således är en trämast det rätta valet när man vill minska koldioxidutsläpp. När masten når sin livslängd, kan dess trämaterial återvinnas eller återanvändas lika lätt som byggmaterialet av ett trähus. En trämast kombinerar också det traditionella trämaterialets värme och visuellt behagliga utseende.

Ekologiskt, estetiskt och praktiskt utan att pruta på kraven

En datakommunikationsmast byggd av trä.

En ECOPOL-mast, vars driftsegenskaper helt motsvarar stålmaster, är en fristående, 4–40 meter hög konstruktion tillverkad av finländskt trä. Den har hög belastningskapacitet och tillräckligt utrymme för att installera all behövlig utrustning. Den fyller de i den allmänna standarden ställda krav på samma sätt som stålmaster. Även om masten är planerad speciellt att användas som basstation för telekommunikationsnät, har den många andra tillämpningar, t.ex. belysningsstolpar, reklampyloner, andra radionät eller deras kombinationer. Man kan installera upp till fyra operatörers basstationssystem i en enda mast.

Mastens struktur är ihålig, så man kan installera kablar, kopplingslådor och andra små apparater så att de har skydd mot väder och skadegörelse. Således blir mastens utseende homogen och trämaterialets skönhet kommer till sin rätt. Mastens rotationsvinkel är en halv grad, och installationen underlättas av en klätterstege som monteras på utsidan och en monteringsplattform som monteras högt upp och går runt masten. Mastens struktur är alltså inte bara ekologisk utan också estetisk och praktisk.

Finländskt trä samt trä- och telekommunikationsexpertis som råvara

ECOPOL-datakommunikationsmasternas tillkomsthistoria tar oss till Ungern där man för några år sedan fick en idé om master som är tillverkade av trä och sammansmälter bättre i landskapet. De första masterna restes i Mellaneuropa, och sedan flyttades innovationen år 2017 till Finland, där idén kan förädlas vidare och där det finns toppexpertis inom träförädling.

EcoTelligent Abs mål är att utnyttja så mycket trä, träkunnande och träprodukter från Norden i ECOPOL-telekommunikationsmasterna som möjligt, så att eventuella ekonomiska nyttor och sysselsättningsskapande effekter förblir i Norden.

EcoTelligent satsar också på utveckling av nya produkter och håller på att utveckla nästa generationens produkt, en intelligent mast med 5G-beredskap. Målet är att bygga en mast där man kan gömma inte bara behövlig teknologi för telekommunikation, utan också olika intelligenta enheter som belysning, säkerhetskamerasystem eller varför inte en laddningspunkt för elcyklar eller -bilar. Även i detta utvecklingsarbete har vi utnyttjat finländskt trä- och telekommunikationskunnande.

Tilläggsuppgifter:
Gyöngyi Mátray, verkställande direktör. EcoTelligent Ab
Telefon +358 50 355 0905, e-post gm(@)ecotelligent.fi

 

Artikeln har skrivits av Jukka-Pekka Juutinen, en av grundarna av EcoTelligent Ab.

EcoTelligent Ab planerar och tillverkar ekologiska telekommunikationsmaster av trä och planerar nya generationens intelligenta master för stadscentrum, bl.a. för blivande 5G-teknologin. Företaget grundades år 2017 och dess hemort är Liperi.

 

Artikeln har publicerats 27.3.2018


Läs följande artikel: Jordens inneboende kraft – från avfall till gröna rum »