Ett hållbart träbaserat alternativ till engångsbestick

Träbaserade bestick.

Case - Publicerad 11.8.2020

Outokumpu företag Akvila Cutlery Oy bidrar till att lösa världens plastproblem med hållbara och återanvändbara bestick tillverkade av förnybara råvaror. Nature Line besticken använder en ny typ av biokompostit tillverkad av bioprodukter från skogsindustrin. Besticken är designade och tillverkade diskmaskinssäker och kan återvändas flera gånger. 

Nature Line besticken är tillverkad av UPM:s Formi EcoAce-biokomposit, som består av nästan 100% förnybara råvaror. EcoAce-biokompositen är tillverkad av ISCC certifierad bio-polypropylen från skogsindustrin sidoströmmar, barrträfibrer och tallolja.

Under utvecklingen av Nature Line besticken satsade man på produkternas användarupplevelse, hållbarhet och visuella utseende samt återvinningsbarhet. Råvarans egenskaper såväl som produktdesignen möjliggör att besticken tål maskintvätt och temperaturer över 100°C. De ger också den så kallad ren munkänsla utan extra smaker som kan hända med till exempel träbestick.

Nature Line bestickens koldioxidavtryck är mer än 90 % mindre än för traditionella engångsbestick av plast. I slutet av deras livscykel kan besticken återvinnas bland plastavfallet eller användas för värmeproduktion.

Från plast till förnybara material

I årtionden har Akvila varit en tillverkare av traditionella plastprodukter. Den aktiva utvecklingen av hållbara återanvändbara bestick började år 2017. Under 2019 lanserade Akvila den första versionen av biobaserade och återandvändbara bestick på marknaden. Nästa version lanserades på marknaden i början av 2020 då råvarans träbas hade ökat till nästan 100%.

EU-direktivet främjar förändringarna på marknaden

EU:s engångsplast-direktiv kommer att förbjuda vissa engångartiklar vid 2021. Med återvändbara träfiberbaserade besticken erbjuder Akvila Cutlery Oy en lösning för stora befintliga marknader som genomgår snabba förändringar. Den europeiska marknade för engånsbestick beräknas vara över 700 miljoner euro och den globala marknadsstorleken flera miljarder. Företagets produkter säljs redan i stor utsträckning i olika europeiska detaljhandelskedjor. Genom distributions- och återförsäljarpartners når produkterna den globala marknaden.

 

Kontakt och tilläggsinformation:

Petteri Vilkman, försäljningsdirektör, Akvila Cutlery Oy
Telefon +358 400 908 586, e-post petteri.vilkman@akvila.com
www.akvila.com (på engelska)

 

Akvila Cutlery Oy är ett finskt företag som grundades 2020 genom ett affärsverksamhetsförvärv. Företaget tillverkart återvändbara bestick från förnybara råvaror vid sin fabrik i Outokumpu, Finland.

Read this article in English. / Lue tämä artikkeli suomeksi.


Agenda 2030

Akvila Cutlerys produktutveckling stöder FN:s mål för hållbar utveckling 12 mot ansvarsfull konsumtion.


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Läs följande artikel: Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm »