Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm

Case - Publicerad 9.3.2020

Den världsomfattande växande oron över klimatförändringen och hur resurserna skall räcka till, har vänt blickarna mot en ansvarsfullare tillverkning och förbrukning av produkter. Inom Fortum pågår också många projekt med cirkulär ekonomi och effektiv materialhantering, företaget söker med dessa betydande framtida affärsverksamhet.

Fortum vill vara en av framtidsvisionärerna i resurseffektivitet, som en del av vägen mot en renare värld. Bioekonomi erbjuder naturliga möjligheter till ny betydande affärsverksamhet, där det redan finns färdigt kopplingar mellan företagets nuvarande expertis och bl.a. nyttjande av biomassa i fjärrvärmebusinessen. Biomassa är med tanke på en hållbar värld en värdefull råvara med enorma användningsmöjligheter.

Ett beaktansvärt alternativ för effektiv användning av material är bättre nyttjande av biomassor och bioavfall. Bioavfall kan utgöras av strå från vete eller ris vid matproduktion, där ris t.ex. i Indien och andra utvecklingsländer vanligen bränns efter skörden. I stället för att bränna, borde bioavfall behandlas på ett hållbart sätt, så att det tas tillvara alla användbara fraktioner för ett så värdefullt bruk som möjligt.

Miljövänlig teknologi i nyckelroll

Vid sidan av nyttobruk av bioavfall är vid produktframställning vatten och kemikaliernas förbrukning, utsläpp och produkternas återanvändning viktiga faktorer, för att globala utmaningar på riktigt kan lösas.

Fortum är delägare i Chempolis i Uleåborg, som har utvecklat en hållbar fraktionsteknologi för biomassans behandling. Med fraktionsprocessen delas biomassan i dess tre komponenter eller lignin, cellulosa och hemicellulosa. Teknologin för materialanvändning är av toppklass; över 90 procent av biomassan kan tas tillvara och kan sedan användas för annat. Eftersom fraktionen sker alldeles i början av processen, är slutprodukterna märkbart renare än vid den traditionella cellulosa- och biobränsleprocessen.

Som råvara vid processen kan användas till exempel halm, trä eller bambu, och de komponenter som fås vid fraktionen kan användas till produkter som ersätter fossila och andra mindre hållbara råvaror bl.a. i textil-, plast-, kosmetik- och byggnadsindustrin.

Hållbart tyg med andra aktörer

Till exempel textilindustrin, som stort förbrukar naturresurser och fossila råvaror, har vaknat för att söka hållbara alternativ, samtidigt som den världsomfattande textilmarknaden beräknas omfatta över 1 200 miljarder dollar i mitten av 2020-talet.

Fortum har gjort pilotförsök för olika teknologier och vidareförädlade produkter med ca 30 olika aktörer, medräknat Infinited Fiber Company Oy, som framställer fiber för textilindustrin av återanvänd cellulosa för att ersätta miljöbelastande bomull, samt med Spinnova Oy, som framställer textilfibrer mekaniskt utan skadliga kemikalier.
Hittills har man testat bland annat rester från jordbruk, som halm för att producera textilfiber. Som ett resultat av detta har ett världsomfattande enastående tyg sett dagens ljus. Tyget kan användas för talrika textiltillämpningar, vilket öppnar enorma utsikter globalt både för nyttjande av bioavfall och framtagande av hållbara slutprodukter på marknaden.

Världens första kläder baserade på vetehalm

Inom ett samarbete mellan Fortum, Chempolis och Spinnova har tagits fram en prototyp av världens första dräkt gjord av vetehalm. Kläddräktens material är enastående också för att miljöinverkan av anskaffningen, processen och tillverkningen är på basen en livscykelanalys (LCA) liten jämfört med alternativa råvaror och processer.

Till kläderna hör en sydd t-skjorta samt jacka och kjol, vilka har gjorts av vävt tyg till organisk bomullsvarp. Halmen som använts för kläderna är från en finländsk gård. Halmen behandlades först med fraktionsteknologi, varefter den genom mikrofibrill cellulosa (MFC) direkt omvandlades till fiber och vidare till tråd, tyg och kläder.

Det fiberbaserade tyget kommer till både användnings- och skötselegenskaper att påminna om de kända materialen på marknaden idag, närmast bomull och viskos. Fortum fortsätter utvecklingen av textilfibern under år 2020 med sina samarbetsparter. Målsättningen är att under de närmaste åren ta fram produkter i små mängder för att testas av konsumenter.

Mer om ämnet på Fortums sidor (på finska)

 

Kontakter och tilläggsuppgifter:

Heli Antila, direktör, biobaserade lösningar, Fortum
Telefon 040 571 7188, e-post heli.antila(a)fortum.com, Twitter @AntilaHeli

Artikelns författare är Minna Robertson från Fortum.


AGENDA 2030

Med verksamheten främjas bl.a. FN:s hållbara utvecklingsmål 12 att säkra hållbara konsumtions- och produktionsmetoder samt utvecklingsmål 9 att bygga hållbar infrastruktur och främja hållbar industri och innovation.

Publicerad på finska 14.1.2020


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur12. Hållbar konsumtion och produktion

Läs följande artikel: I Österbotten görs hundarnas torrfoder med minimalt spår ... »