Finland har världens största certifierade skogsområde för ekologisk insamling

Lingonberry branch.

Case - Publicerad 15.1.2018

Ekologisk insamling skapar nya möjligheter för landsbygdsnäringarna och för utvecklandet av bioekonomin i Finland. Det gäller att ta väl vara på dessa möjligheter. Att kunna koppla den rena naturen i norr till det välkända ekovarumärket är en marknadstillgång som få länder kan erbjuda.

Produkter som insamlats i ekocertifierade skogar och myrar kan kallas ekologiska naturprodukter. De mest kända ekologiska naturprodukterna torde vara skogsbären, men finländska företag använder också ekologiska produkter som björksav, sprängticka, vilda örter och granskott i sina produkter.

Utomlands finns det efterfrågan speciellt på olika ekologiska råvaror till superfood.  I Finland stödde sig superfood-marknaden först på exotiska importprodukter som gojibär, men numera söker företagen aktivt efter inhemska råvaror.

Förutom i superfood och andra livsmedel används ekologiska naturprodukter vid tillverkning av kosmetik och näringstillskott. Företagen i branschen riktar sig nästan uteslutande in på exportmarknaden med sina produkter.

Finland har det största certifierade området för ekologisk insamling i världen

Finland har utmärkta förutsättningar att svara på den ökande efterfrågan på ekologiska naturprodukter, eftersom det certifierade området för ekologisk insamling redan nu är det största i världen, ca 12 miljoner hektar.

Ekocertifieringen av skog följer den internationella praxisen enligt EU:s ekoförordning. Kravet är att det under de tre föregående åren inte har använts kemiska gödselmedel eller bekämpningsmedel som är förbjudna i ekologisk produktion på det område som certifieras. Grunderna för certifieringen kontrolleras genom årliga tillsynsbesök.

Ekocertifieringen utgör inget hinder för vanliga skötselåtgärder i ekonomiskogar. Experterna uppskattar att över 95 % av skogs- och tvinmark samt impediment i Finland uppfyller kraven för ekocertifiering.

Skog.Endast litet certifierat ekologiskt område för insamling i Södra Finland

I dagsläget finns merparten av det certifierade området för ekologisk insamling i Norra Finland, där det finns många statliga skogar. Möjligheterna med ekocertifiering är i det närmaste outnyttjade i Södra Finland eftersom certifieringen har utvecklats långsammare då skogsägandet är mera splittrat.  I södra Finland är det främst enskilda ekogårdar eller skogsägare som har certifierat skogar.

Detta kan ändra i framtiden då Evira har utarbetat nya anvisningar för certifiering av områden för ekologisk insamling. I och med dem är certifieringen numera smidigare på områden där det finns flera skogsägare.

På exportmarknaden krävs allt oftare ekologiska produkter

Ur samhällsekonomisk synvinkel är det mycket lönsamt att dra nytta av de ekologiska naturprodukterna, eftersom det mervärde råvarorna ger är enormt mycket större än för många andra råvaror inom bioekonomin.

Det är också väsentligt att endast naturprodukter från ett certifierat insamlingsområde får marknadsföras som ekologiska. På exportmarknaden kräver man allt oftare uttryckligen ekologiska skogsprodukter, både när det gäller råvaror för livsmedel och för kosmetik. Ett större ekologiskt certifierat område även i södra Finland skulle klart förbättra verksamhetsförutsättningarna för branschens företag.

Särskilt insamlandet av ekologiska naturprodukter som inte omfattas av allemansrätten, t.ex. björksav, sprängticka och kåda, kan också innebära direkta förtjänstmöjligheter för skogsägarna.  Till exempel har björksavsföretagen Arctic Birch och Nordic Koivu utökat sina anskaffningar de senaste åren. Båda företagen exporterar ekologisk björksav både som livsmedel och som råvara till kosmetikindustrin.

Mera information på finska.

Artikeln har skrivits av Minna Nurro från Pro Luomu rf.

Kontakter: e-post minna.nurro@proluomu.fi, tel. 040 120 7477

 

Oversättning: Projekt EkoNu!- För ekobranschen i Svenskfinland
Bilder: Birgitta Partanen/Helsingfors universitet, Ruralia-institutet

Publicerad 6.2.2018 


Läs följande artikel: IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas »