IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

Gasums biogas station.

Case - Publicerad 14.12.2017

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer det att i anslutning till IKEA varuhusen byggas gastankningsstationer, där man kan tanka ren, inhemsk biogas. Gasums biogas produceras bland annat genom användning av bionedbrytbart avfall från IKEA-restauranger. 

Gasum och IKEA Finland  började under 2017 ett samarbete, där bionedbrytbart avfall från IKEA-varuhus nyttjas för produktion av biogas. Intill IKEA-varuhusen i Finland bygger man också gastankningsstationer, vilka betjänar såväl lätta fordon som större paketbilar. Matavfallet i restaurangerna  som blir biogas ger inhemsk ren energi istället för att vara kostnad. Öppningen av gastankningsstationer ger samtidigt ett ansvarsfullt tankningsalternativ för både varuhusets kunder och andra aktörer.

Den första tankningsstationen invid ett IKEA-varuhus öppnas i Gloms i Esbo i början av år 2018. Utöver detta har Gasum planerat gasstationer också i anslutning till de övriga IKEA-varuhusen i Finland. IKEA-varuhusen i Finland är också världsomfattande de första med biogasmackar.

Avfallet blir till energi

Biogasen från Gasum är helt förnybar inhemskt bränsle med minimala utsläpp. Biogasen i trafikbruk minskar  under bränslets livscykel utsläpp av uppkomna växthusgaser med upp till 85 %. Det är då lätt och förmånligt att med biogas minska trafikens utsläpp av koldioxid- och småpartiklar.

Biogasen i stationerna intill IKEA-varuhusen produceras delvis med eget bioavfall från varuhusen, Matrester från IKEA kunde omvandlas till biogas så att 25 gasbilar kunde köra ett år med normal förbrukning.

Gasums biogasanläggningen.
Matavfallet från IKEA i Finland förs till Gasums biogasanläggningar, där det blir ren och inhemsk biogas.

Möjligheter på växande gasmarknader

I takt med klimatförändringen och befolkningsökningen växer efterfrågan på renare bränslen snabbt. Lösningar inom cirkulär ekonomi utgör en väsentlig del i Finlands ambitiösa målsättningar att minska utsläppen.

Att producera biogas av matrester och bionedbrytbart avfall från handeln är exempel på kostnadseffektiv energiproduktion, med vilken företag kan minska sina utsläpp och skapa nya vägar för affärsverksamhet. Många företag inom transportbranschen har också insett de möjligheter ren biogas ger för att minska kolfotspåret. Användningen av biogas som bränsle minskar också utgifterna, eftersom biogas som bränsle är förmånligare än fossila bränslen.

Tankningsmackarna som byggs intill IKEA-varuhusen förbättrar  ytterligare tillgången på biogas i hemlandet. I detta nu finns 37 gastankningsmackar i Finland, av vilka 25 handhas av Gasum. Det finns omkring 3000 gasbilar enligt Gasums uppskattning. Fordon som drivs med gas blir allt vanligare och målsättningen för Finlands regering är att det skall finnas 50 000 gasbilar  fram till år 2030.

Också i IKEA Finlandsplaner ingår att förnya personalens bilpark samt göra IKEA-bussarna mera miljövänliga. Till exempel inom Vasa stad kör bussarna med biogas. Det växande nätet av gastankningsmackar  erbjuder varuhusets partners förutsättningar att uppdatera sina fordon för biogas.

Kontakter:

Jukka Metsälä, direktör, biogas, Gasum Oy
tel. 040 5633 756, förnamn.efternamn(a)gasum.com

www.gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert på gas (natur- och biogas), som bygger en bro mot ett kolneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget befrämjar ökad hållbar energiekonomi genom att öka utbudet av biogas, utveckla nordiska gasekosystem och arbeta för gasens konkurrenskraftiga pris. Bolaget importerar naturgas till Finland, producerar och förädlar biogas i Finland och Sverige samt distribuerar och levererar dem för energiproduktion, till industri, hemhushåll och land- och sjötrafik. Gasum är ledande nordisk biogasleverantör.  Gasums dotterföretag Skangas är en ledande nordisk aktör i flytande naturgas (LNG), som förstärker LNG:s ställning och infrastruktur och nyttjande av nya lösningar för gas i Finland, Sverige och Norge.

 

Artikeln är publicerad (på finska) 14.12.2017


Läs följande artikel: ProtectPipe mikrober äter organiskt avfall – målet är e... »