Finländskt öl är en ekologisk närproducerad dryck

Sinebrychoff arbetare håller en Koff ölflaska.

Case - Publicerad 13.6.2016

Öl är finländarnas favoritdryck, som ofta är i rubrikerna då det gäller alkoholpolitik. Få finländare är dock medvetna om att det inhemskt öl är ett ekologiskt livsmedel, med närproducerade råvaror och en tillverkning som belastar miljön mycket lite.

Öl tillverkas till 99 procent av inhemska råvaror; kornmalt, vatten, jäst och humle. Av ingredienserna kommer endast en nypa humle, under en procent, från utländska leverantörer, ofta från Tyskland eller USA. Den humle som växer i Finland är inte varken till mängd eller till kvalitet lämplig för öltillverkning. Jästen växer i ett bryggerilaboratorium i VTT (Teknologiska forskningscentralen VTT).

Vatten är vid dryckestillverkningen i nyckelposition, det vatten som Sinebrychoff använder kommer från Päijänne, samma hushållsvatten, som hushållen använder. Effektiv användning av vatten är för bryggerierna ett väsentligt sätt att spara på naturen. Det skulle gå att slösa med mycket vatten vid produktionen, men Sinebrychoff använder endast 2,5 liter Päijännevatten för en liter öl. I detta ingår alltså vattenförbrukningen totalt, såväl för produktion och putsning av apparatur och returflaskor som till personalens bastu- och kaffevatten. 2,5 liter är ett mycket effektivt tal, då man beaktar att ännu i slutet av 50-talet gick det åt 30 liter vatten för varje liter dryck.

Den njugga vattenanvändningen och det lilla behovet av tilläggsenergi i öljäsningen är säkert de största orsakerna till att Finlands naturskyddsförbund i sin undersökning år 2008 hade öl bland de tre mest ekologiska livsmedlen i Finland, med jämna poäng mellan äpple och matpotatis.

Den här undersökningen tog inte i beaktande ens det att, råvarorna oftast är nära bryggerierna. Södra Finland, där man får maltkorn, är ett så litet område, att man med gott samvete kan kalla öl av kornmalt för en närproducerad dryck.

Kornmalt kommer från närområdets lantgårdar – mäsken blir foder åt boskapen

Största delen av kornmalt kommer från lantgårdar nära bryggeriet. I Södra Finland är var femte åkerhektar odlad med maltkorn för ölframställning. Tillsammans med mälteriet Viking Malt säkerställs en miljövänlig kornodling genom att följa upp kontraktsodlare och deras verksamhet. Vid auditeringen går man igenom jordens struktur, vattendrag, gödsling och återanvändningen. Det här är en del av det arbete som Sinebrychoff gör med fonden för en levande Östersjö inom Baltic Sea Action Group.

Baljor på filtreringsområdet för öl.
Baljor på filtreringsområdet för öl

Framställning av öl är i sig själv en bioprocessteknik, där man med hjälp av jästen och sockret i vörten får fram alkohol och koldioxid. Koldioxiden som uppkommer från omvandlingen tas dessutom tillvara och produktionen är till 60 % självförsörjande beträffande CO2. Koldioxiden rengörs och återanvänds åter för nya bubblor i dryckerna.

Mäsken som är en biprodukt från öltillverkningen används som foder för boskap. Mäsken som huvudsakligen består av fiber och protein äts blandad i fodret av 15 000 finländska kor och tjurar. Jäst från tillverkningen går till Hankkija Maatalous Progut foder. Förutom svin äter också nötboskap och höns Progut som görs av bryggerijäst. I försök har konstaterats att Progut förbättrar djurens naturliga motståndskraft.

Dryckförpackningarna skall återvinnas

Moderbolaget Carlsbergs ledande tanke för miljövård är en strävan till återvinning och cirkulation. Sinebrychoff har genom kontinuerlig utveckling sparat över en miljon kilo förpackningsmaterial under åren 2008-2015. Största delen av förpackningsmaterialen är återvinnbara eller redan en gång återanvända då de kommer till Sinebrychoff. Finländarna är bland världens bästa på att returnera flaskor och burkar, över 90 % av förpackningarna återvinns. Alla drycker som Sinebrychoff säljer eller tillverkar är packat i återvinnbara flaskor eller burkar.

Nästa gång då du ordnar en fest eller en tillställning, där man skålar för lyckan eller hälsar gäster välkomna – hur vore det om ni skulle skåla mera ekologiskt – med inhemskt öl?

Tilläggsuppgifter om Sinebrychoff:

sinebrychoff.fi/vastuullisuus
facebook.com/Sinebrychoff1819
twitter.com/Sinebrychoff
instagram.com/Sinebrychoff1819

Artikelns författare är Timo Mikkola, Sinebrychoffs informationschef
Kontaktuppgifter: tel. 040 830 7176, e-post timo.mikkola@sff.fi

Publicerad 17.5.2016


Läs följande artikel: Renare stadstrafik med träbaserad diesel »