Renare stadstrafik med träbaserad diesel

En buss.

Case - Publicerad 29.3.2016

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska HSL) och VTT. Projektets målsättning är att främja utsläppsfri stadstrafik genom att ersätta fossila bränslen med förnybara biodrivmedel med låga emissioner.

Trafiken håller med god fart på att bli den största enskilda källan för CO2- utsläpp inom EU. Trafikens koldioxidutsläpp borde minska med 40 % till år 2030 och med 60-80 % till år 2050. De flytande biobränslenas stora fördelar är att de märkbart minskar på både CO2-utsläpp och lokala utsläpp som förorenar stadsmiljön och att de inte förutsätter nya fordon eller infrastruktur för fördelning av drivmedel. I Finlands regeringsprograms spetsprojekt har man synligt tagit fram minskande av trafikens utsläpp, bioekonomi och biobränslen.

Med samarbete mot en utsläppsfri stadstrafik

En buss.

HRT som ansvarar för huvudstadsregionens kollektivtrafik har som mål att minska koldioxidutsläpp och skadliga partikelutsläpp med över 90 % till år 2025.

Ökad användning av kollektivtrafiken är ett viktigt element för den hållbara utvecklingen och framstegsvänliga biobränslen passar mycket bra i HRT:s strategi, då de kan tas i bruk genast. HRT:s mål är att bussar som kör med diesel tankas enbart med förnybara biobränslen senast år 2020. Liknande målsättningar finns hos flera städer inom EU.

Vid testkörningar används UPM BioVerno i fyra av Transdev trafikerade Volvo Euro VI-klassens bussar. Två av bussarna kör i Helsingforsregionens trafik med diesel som innehåller UPM BioVerno diesel och två har vanlig diesel. Både VTT och busstillverkaren Volvo testar alla försöksbussar före test, under testens gång och efter testkörningarna. Bränslet fås från ST1-stationer, som har haft UPM BioVerno till försäljning sedan våren 2015 som en del av Diesel Plus bränsle.

Under busstesterna reder man ut den förnybara UPM BioVerno-dieselns inverkan på motorerna, utsläppen och förbrukningen jämfört med den fossila dieseln i de bussar som används i kollektivtrafiken. Busstesterna påbörjades i oktober 2015 och pågår minst ett år. Testerna körs med både 20- och 50-procentig BioVerno-blandning och ren förnybar träbaserad diesel.

Avgasutsläppen minskar

Flera forskningsinstitut har med UPM BioVerno-diesel gjort motor- och fordonstester samt provkörningar i trafiken med goda resultat. Undersökningar visar att bränslet fungerar som de bästa fossila dieselkvaliteterna och samtidigt märkbart minskar på trafikens lokala utsläpp.

Under sin livcykel är UPM BioVerno-dieselns koldioxidutsläpp tom. 80 procent mindre jämfört med fossilt diesel. Enligt undersökningar minskade också bränslets lokala utsläpp, såsom kolos- och småpartikelutsläpp, vilket i praktiken medför bättre luftkvalitet.

Biobränslen är en genväg för att minska på utsläpp

Forskningsprofessor Nils-Olof Nylund.
Forskningsprofessor Nils-Olof Nylund, VTT.

Busstestkörningarna är också en del av ett större BioPilot-projekt, där VTT koordinerar och stöder företag att kommersialisera lösningar med förnybar energi i trafiken. Enligt VTT;s forskningsprofessor Nils-Olof Nylund kan liknande framstegsvänliga biobränslen som UPM BioVerno för hållbar utveckling fungera som en genväg för Finland för att skära ner koldioxidutsläppen från trafiken. Satsningen på inhemsk biobränsleproduktion är lönsam också sett ur teknologisk och ekonomisk synvinkel.

I Finland använder man knappt fyra miljoner ton bränsle i trafiken per år. Produktionskapaciteten för inhemskt biobränsle är 500 000 ton per år eller något över 10 procent av den totala bränsleförbrukningen. I det här avseendet är Finland en föregångare jämfört med många andra länder.

Mera om UPM BioVerno –diesel kan du läsa här:

Hemsidor: www.upmbiopolttoaineet.fi
Twitter: @upm_biofuels
Facebook: www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet

Artikelns författare:
Sari Mannonen, försäljnings- och marknadsföringschef, UPM Biobränslen
Tel. 045 265 1345, sari.mannonen(ät)upm.com

Publicerad 29.3.2016

 


Läs följande artikel: Den första mjölken i världen som inte bränns vid »