Fisketurismen ger rekreation och arbetsplatser

Two fishermen in a boat.

Case - Publicerad 1.11.2016

Fisketurismen har gamla, redan över 150-åriga traditioner. Den har på 2000-talet blivit en snabbt växande näringsgren. Vattenresurserna används hållbart genom att ta fram upplevelser brett för den inhemska och utländska kundkretsen. Fiskeguider och logi som erbjuds av mikroföretag är drivkraften i en bransch, som skapar arbetsplatser på landsbygden och gör Finlands turismutbud mångsidigare. 

Av finländarna idkar cirka 30 % eller 1,6 miljoner personer fiske. Fritidsfiske och till den kopplade näringar bildar en stor, hundratals miljoner omfattande handel, där speciellt båt- och fiskeredskapshandeln spelar en stor roll.

Stora fiskar är motiv för långa resor i hemlandet

Många fiskare styr på sommaren med kamrater eller familjen för en veckas vistelse till Lapplands laxälvar eller fina harrfiskeplatser. Begreppen fritidsfiske och fisketurism är skäl att hålla isär, även om också en stor del av fisketuristerna definitivt är fritidsfiskare. Istället för en dagsresa till en nära sjö, far man på en egentlig fiskeresa längre, övernattar och använder tjänster vid resan och resmålet.

De centrala tjänsterna vid fisketurism är stuginkvartering samt program-, transport och förplägnadsservice, mat och dryck! Utbudet av tjänster kan grovt indelas på två; tjänster på egen hand eller styrda tjänster.  Överlägset största delen av de egentliga fisketuristerna är självverksamma.  Ett typiskt paket för både inhemska och utländska kunder är att hyra en stuga med tilläggsservice invid fiskeplatsen. En del av fiskekunderna tar för en dag med en guide som kan visa hur man fiskar i området.

Programserviceföretagarnas huvudprodukt, en ledd fiskeutflykt på flera timmar för en liten grupp, innehåller den behövliga utrustningen och vägkost. För fiskeguiderna, av vilka få har detta som huvudsysselsättning, är den viktigaste kundgruppen företag. Oftast är den fysiska kunden en utländsk samarbetspartner eller expert inbjuden av en firma med internationell handel. Fiskeutflykten kan vara en mötes- eller rekreationsdag, med inslag av högklassiga måltider och finländsk bastu.

Fiskare i båten.

I företagens produktrepertuar finns bl.a. uthyrning av båt- och fiskeredskap, försäljning av fiskeredskap, fiskekurser och – tävlingar samt måltider i naturen. Merparten av fisketurismföretagen verkar vid insjöarna. Vid södra Finlands kust är fiskeguideverksamheten livaktig. Spinnfiske med jigg eller bete är den vanligaste fiskemetoden, och gädda, abborre och gös är de viktigaste fångstarterna. De här rikligt förekommande vitköttiga rovfiskarna är på de flesta vatten säkra fångstarter och erbjuder en lång fiskesäsong. Utbudet är inriktat på fiske med öppet vatten, vinterprodukter har i viss mån efterfrågan lokalt. Fångstsäkerheten och möjligheten att få storfisken att skryta med är vid sidan av god service viktiga dragplåster.

Många aktörer inom fisketurismen är landsbygdens flerbranschföretag  

För företagen är turism ofta en del av annan näringsverksamhet. Stugorna hyrs ut till fiskare och andra som en binäring vid sidan av jord-och skogsbruk, maskinentreprenad eller annan verksamhet. I områden där turismen kraftigt utvecklas eller där till exempel logi kan erbjudas nära kända laxförande älvar, kan fisketurismen vara den huvudsakliga inkomstkällan under säsongen. Med hjälp av fiske är det möjligt att märkbart förlänga stugornas användning vid sjöstränder utöver huvudsäsongen och skaffa mera inkomster.

De senaste statistikuppgifterna om branschen är nästan 10 år gamla. En utredning år 2008 gjord av Vilt- och fiskerinäringens forskningscentral (idag en del av Luke) visar att de över 1000 företagen inom fisketurismen hade en omsättning på knappt 20 miljoner euro. Det beräknades att företagen inom fisketurismen sysselsatte över 500 personer årligen. Över hundra företag fick över hälften av sin omsättning från fisketurism och av deras 210 000 kunder var utlänningarnas andel ca en fjärdedel.

Största delen av de regionalekonomiska effekterna riktas ändock alldeles till andra än de egentliga företagen inom fisketurismen. En enskild Lapplandsresenär har på sin fiskresa kostnader som lätt rör sig om 500-1000 euro. Resekostnader, livsmedel och inkvartering utgör den största delen av potten. Båthyra och fisketillstånd är också en märkbar utgiftspost till exempel för de som besöker Tana älv.

Tillväxten kommer av exporten  – rena vattendrag och tystnad är trumfkort

De utländska kundernas antal har vuxit märkbart. Under sommarperioden 2008 var fiske den mest omtyckta och utövade aktiviteten bland utlänningar och 234 800 turister eller 6,7 % av de till Finland anlända (ca 3,5 milj.) fiskade under sin resa i Finland. Kunderna kom närmast från närområdena; från Ryssland, Baltiska länder och Polen kommer många. Fisketurister söker sig till våra vatten också från Tyskland, Frankrike, Schweiz och många andra länder.

Våra resmål för fisketurism har presenterats på internationella fora i företagens och reseorganisationernas egen marknadsföring, men också genom olika gemensamma projekt. Den nationella portalen för fisketurism www.fishinginfinland.fi visar det bästa utbudet på hela10 olika språk. Utlänningar är en stor kundgrupp för många företag med fiskeguider och också för de med logiutbud. De penningströmmar som besökare från andra länder lämnar här är viktiga exportintäkter för Finland.

Fisketurismens framtid är långt beroende av bindningarna till den globala ekonomiska utvecklingen och branschens och aktörernas förmåga att utveckla och marknadsföra lockande och högklassiga produkter till ett konkurrenskraftigt pris så utbredd som möjligt och rätt fokuserat. Kraschen för rubelns värde och det svaga ekonomiska läget i Ryssland har medfört en nedgång i kunder för företag också inom fisketurism. Situationen har parerats genom att söka tillväxt och kunder från andra marknader – ibland rätt lyckat. Framtiden för branschens företag syns ljus och man tror på tillväxt.

 

Artikelns författare Ismo Kolari arbetar som projektchef i det riksomfattande fisketurismportal-projektet  FIN-FISH inom Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Kontakter: info(at)fishinginfinland.fi

 

Video: Fiskeguide Kalle Paavola från Pro Kalastus visar hur man fiskar gös med jigg och hur fångsten förtrollas till läcker mat (med engelsk text)

 

Publicerad 1.11.2016.


Läs följande artikel: Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbj... »