Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

A birch leaf in petri dish.

Case - Publicerad 30.9.2016

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik. Men då man riktigt fokuserar blicken hittar man i skogsindustrin dock också små och fina bioekonomi-innovationer, vilka har utmärkta förädlingsmöjligheter och globala marknader. En sådan här produkt är den av UPM utvecklade life-science innovationen, Growdex®-nanocellulosagel.

Nanocellulosagel Growdex® som påminner om mänskans intercellulär substans, framställs genom vidareförädling av noggrant utvald cellulosa i GrowDex® egna produktionsanläggningar i Villmanstrand.

GrowDex® innehåller i princip endast tunna cellulosafiberer, som är förädlade till cellulosafibriller, och vatten. I den skenbart enkla sammansättningen erbjuder gelen värdefulla möjligheter till bl.a. cellodling och skötsel av sår. UPM belönades år 2016 med Kemi-industins innovationspris för utvecklingsarbetet av Growdex®-nanocellulosagel tillsammans med Helsingfors Universitet.

Som cellodlingsunderlag erbjuder Growdex®-nanocellulosagel ett tredimensionellt utrymme för människoceller, där de fritt kan välja sitt tillväxt rikting, således annorlunda än i de hittills använda platta tillväxtkärlen. Gelens struktur är idealisk för människoceller, för storleken på dess fibriller motsvarar mänskans intercellulär substans. En betydande fördel är också att gelen inte alls innehåller material från mänskor eller djur.

Med hjälp av GrowDex® har man redan framgångsrikt odlat minilever på Helsingfors universitets biofarmakologiska institution. GrowDex®-prov sänds i accelererande fart för testbruk i laboratorier runtom i världen.

UPM biokemikalier ger innovationer på många fronter

GrowDex® är en av UPM Biokemikaliernas tre utvecklingsinriktningar, i vilka den traditionella skogsindustrin blir  något nytt. Andra exempel är ligninbaserade kemiska innovationer och biofibriller. Också UPM BioVerno -biobränsle, baserat på tallolja, är ett bra exempel på skogsindustrins förmåga att förnyas. Även om Growdex® är bara i början, så har den mycket ekonomisk potential på lång sikt ty det förutspås att life-science branschen kommer att växa under de närmaste åren både till volym och betydelse överallt i världen.

En laborant.För UPM är GrowDex® ett betydelsefullt projekt också med tanke på att det utvecklar aktiva samarbetsområden. Produkten har utvecklats och den testas fortfarande tillsammans med talrika små start-up företag och forskningspartners. De flinka samarbetsmallarna förbättrar UPM:s förmåga och kunskap att utveckla affärsmässiga framgångsprodukter av sina egna innovationer.

Ett exempel på styrkan med att göra tillsammans är UPM Biokemikaliernas deltagande i Kertomalla paranee (”Berätta och det blir bättre”) – projektet. Inom projektet sökte man genom att fråga allmänheten och experter efter utvecklingsobjekt för cancervård, varefter stora företag såsom UPM, kan ha samarbete med den offentliga förvaltningen och små företag för att utveckla lösningar. Resultatet blir ny affärsverksamhet, starkare finländska företag och märkbar nytta för alla de finländare som drabbas av cancer.

 

Kontaktuppgifter: Pia Nilsson, Senior Manager, Head of UPM GrowDex.
E-post: GrowDex@upm.com, telefon +358 20 4150 706.

Bekanta dig närmare med ämnesområdet:

UPM Biokemikaalit
Mera om GrowDex® på adressen upmbiofore.fi 
Kemi-industrins innovationspris Growdex®-nanocellulosagel

 

Artikeln har skrivits på finska av Saara Töyssy, Tulus Oy

Publicerad (på finska) 30.9.2016.

 


Läs följande artikel: Nationalparkernas popularitet ökar -investeringar i parkern... »