Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Fish in a tank.

Case - Publicerad 14.2.2018

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan Tuore som verkar i Varkaus har utvecklat ett alldeles nytt sätt att odla fisk i Saimens rena vatten, men inomhus.

Allt fler fiskar växer i Finland snyggt inomhus under tak. Det är möjligt tack vare den hisnande utvecklingen under detta årtusende av vattencirkulationsteknik, vars princip är enkel: vatten cirkulerar genom att pumpa det mellan odlingsbassängen och reningsanordningen på samma sätt som i ett akvarium. Detta främjar fiskens hälsa och minskar betydligt på odlingens miljöbelastning.

I vattencirkulationsanläggningen använder man stora runda bassänger av plast eller betong, i vilka man pumpar renat vatten. Vatten från bassängerna cirkulerar igen i ett reningssystem, där det avlägsnas fasta ämnen och med biofilter det kväve som fiskarna producerar i vattnet. Sedan desinficeras, ozoniseras, syresätts vattnet och ställs på rätt temperatur innan det styrs tillbaka i bassängen.

I vattencirkulationsanläggningen är miljön optimal för fiskarna

Arbetare i vattencirkulationsanläggningen bredvid bassänger.Ett bra exempel på metodens miljövänlighet är i Varkaus verksamma Saimaan Tuores vattencirkulationsanläggning, som inledde verksamheten i februari 2018. Bolaget fick ett i Finland exceptionellt stort miljötillstånd med möjlighet att producera en miljon kilo fisk.

Miljötillståndspolitiken i Finland är strikt, eftersom man inte vill öka näringsbelastningen på Östersjön. Samtidigt är efterfrågan på inhemsk fisk större än utbudet. Således är den ekologiska vattencirkulationstekniken i en central roll för ökningen av inhemsk fiskodling.

Vattencirkulationsteknik är teknisk och dyr att bygga, men den har betydande fördelar. Fiskarnas livsmiljö kan regleras med matning och vattentemperatur till idealisk för tillväxten, och näringsbelastningen från odlingen är obetydlig tack vare vattencirkulationen och -reningen i bassängerna. Allt vatten som kommer ut från Saimaan Tuore anläggningen, styrs till Stora Ensos vattenreningsverk.

Fiskodlingen i Varkaus är självförsörjande, eftersom regnbågslaxens rom och yngel kommer från egna anläggningar i Hollola och Huutokoski. Det möjliggör kontroll av produktion och kvalitetskontroll i varje skede av produktionskedjan. Fiskens höga och jämna kvalitet garanteras  genom att kontinuerligt optimera renhållning, hygien och kontroll av temperaturer.

Till principerna för Saimaan Tuore hör att fiskarna levereras möjligast färska till marknaden. Regnbågslaxarna sätts som benfria filéer i förpackningar för vidare transport inom ca en timme. I Saimaan Tuores produktutveckling har man funderat också på hur fisken tillreds och underlättat det på alla sätt. Laxen säljes i paket med en eller två filéer. Ett paket med en 170 grams filé är just lämplig för en singel eller ett par, ett paket med två filéer räcker till två vuxna och två barn.

Portionsvis såld fisk minskar på matspillet, men är också med tanke på nyttoförhållandet mellan tillväxt och matning den bästa storleken. Fisken är verklig snabbmat, eftersom tillredningen kan räknas i minuter.

Det finns efterfrågan i världen

I Finland har man forskat och utvecklat vattenodling i över 40 år. Finländarna är i topp vad gäller såväl vattencirkulationsteknik, matningssystem som fiskarnas genetiska urvalsförädling. Och denna kunskap är lätt exportera ut i världen.

Bland annat i Vietnam har med det finländska kunnandet och fiskarnas yngelmaterial påbörjats ett utvecklingsprojekt för att starta en ny näring för Vietnams fattiga bergstrakter. Finländskt kunnande och yngelmaterial har varit efterfrågat också av vår östra granne och vattenodling har utvecklats i Ryska Karelen. Saimaan Tuore har redan med de ryska bolagsaktörerna sett ut en tomtplats mellan Moskva och S:t Petersburg, där det finns över 60 miljoner konsumenter inom en 200 km radie.

Saimaan Tuores bakgrundsbolag Finnforel ägs av Arvokala Oy ( Kaj Arvonen), Tukku Heino Oy (Petri Heino) och Aii Corporation (Pekka Viljakainen). Saimaan Tuores verksamhetsledare Jarkko Alho och Aii Corporations Pekka Viljakainen ser en stor exportpotential i konceptet. Anläggningsmodellen är möjlig att kopiera och föra dit, där den har drar nytta av synergin med en industrianläggning. Vattencirkulationsanläggningen är inte bunden till naturens förhållanden och kan således verka nära konsumtionsmarknaderna.

Saimaan Tuores fiskprodukt.

Fakta om Saimaan Tuore

  • Saimaan Tuore vill återföra den inhemska, färska, hälsosamma och miljövänliga fisken på det finländska matbordet. Målet att vara Finlands mest kända affärsnamn till år 2020 och att bygga nya fiskodlingsanläggningar utomlands.
  • Saimaan Tuores regnbågslaxar säljes i portionsstorlekar om 170 gram i förpackningar med en eller två filéer. Först kommer det förpackningar med en filé ut på marknaden.
  • Regnbågslaxarna odlas i en vattencirkulationsanläggning i Varkaus, där det redan rena vattnet från Saimen renas hela tiden. Detta främjar fiskarnas hälsa och minskar avgörande odlingens miljöbelastning. Fiskarnas matutfodring är noga optimerad, så att de växer jämnt och att köttets Omega 3-fettsyrainnehåll blir möjligast bra.
  • Odlingsprocessen är tredelad och fördelad till Hollola, Huutokoski och Varkaus. Produktionskapaciteten är en miljon kilo per år.
  • Saimaan Tuores bakgrundsbolag Finnforel Oy ägs av Arvokala Oy (Kaj Arvonen), Tukku Heino Oy (Petri Heino) och Aii Corporation Oy (Pekka Viljakainen). Bolagets verksamhetsledare är Jarkko Alho.

Läs mera om vattencirkulationsodlingen (på finska)

Kontakter:
Saimaan Tuore verksamhetsledare Jarkko Alho
e-post jarkko.alho@finnforel.com, 020 731 0141

Artikeln har skrivits av Mika Remes

 

Artikeln har publicerats 14.2.2018

 


Läs följande artikel: Finland har världens största certifierade skogsområde fö... »