Må bra-stigen minskar stress och skärper sinnet

Ihmisiä metsässä.

Case - Publicerad 3.12.2015

Naturen har visat sig påverka välbefinnande och hälsa på många sätt. Redan en timmes vistelse i naturen inverkar till exempel sänkande på stressnivån. Tapio Ab och Finlands skogscentral har utvecklat ett koncept för må bra-stigen, som leder skogsvandraren mot välbefinnande och öppna sinnen. Längs med stigen finns råd för olika uppiggande övningar, för den som rör sig här. 

Må bra stigar har i första skedet planerats på sju platser runtom i Finland. Stigarna är en del av Södra Finlands METSO-program (programmet för skydd av skogarnas mångfald), inom vilket privata markägare frivilligt kan skydda mångfalden i sina skogar. Varje må bra-stig går antigen genom ett naturobjekt i METSO-programmet eller ett annat intressant naturobjekt. I övrigt går stigarna i mångsidig ekonomi skog.

Må bra-stigen är planerad i samarbete mellan markägare och turismföretagare. Stigarna följer så mycket som möjligt redan befintliga stigar, rutter eller småvägar. Må bra-stigarna är en del av turismföretagarnas serviceutbud, och varje enskild turismföretagare svarar själv för marknadsföring och underhåll. En bättre kännedom om skogsmiljön och produktutveckling ger draghjälp för naturturismen.

Med två kilometer vandring uppfriskande och höjd sinnesstämning 

Undersökningar visar att enbart med att vara eller röra sig i skogsmiljö kan man inverka positivt på den egna hälsan. En dryg timme lång vistelse i skogen piggar upp och återställer från stress. Dessutom sänker naturvistelsen blodtrycket, höjer på sinnesstämningen och skärper dig.

Må bra-stigarna är ca två kilometer långa. De harMå bra stigen, en karta. planerats som lämpliga för den som rör sig i skogen och att gå på dem fordrar utrustning enligt väder och ett öppet sinne. Längs med stigarna finns omkring 10 rastplatser med tips för övningar, vilka hjälper till för att nå ett alert och välbefinnande tillstånd. Den avslappnande inverkan kan man konstatera genom att mäta blodtrycket i början och slutet av stigen.

Må bra-stigen i den lokala turismgårdens hemskog

Må bra-stigen lovar ge sina besökare uppfriskning, sänkt blodtryck, uppgifter om skogens inverkan på välbefinnande samt övningar som stärker det mentala välbefinnandet. Dessutom får vandraren på stigen bekanta sig med en mångsidig skog.

På de informativa rastplatserna ges råd för hur man kan koncentrera sig på att andas jämnt, lyssna på egna tankar och förnimma naturen. På anhalterna leds vandraren in på den historia naturen gömmer och naturens mångfald av miljöer. Längs med stigen försöker man dessutom hitta för besökare en egen rofylld plats, som man i tankarna kan ta med till vardagens cirklar utanför skogen.

 

Artikelns författare: Airi Matila, skogspecialist, Tapio Ab.

Matila har specialiserat sig på skogarnas mångfald, landskapsvård och ekosystemtjänster.
Tel.040 779 2258,  airi.matila(ät)tapio.fi

För planering av övningar har använts följande sida: www.oivamieli.fi

Länkar:

Finlands miljöcentrals (SYKE) Argumenta-projekt (på finska)

 

 

Publiserad på svenska: 2.2.2016


Läs följande artikel: Termex-Isolering gör husen energieffektiva »