Termex-Isolering gör husen energieffektiva

Arbetaren sprutar värmeisolering med Termex-Cellull.

Case - Publicerad 2.12.2015

Finlands klimatlagen trädde i kraft den 1.6.2015. Avsikten med lagen är att minska Finlands växthusgasutsläpp 80 % till år 2050 jämfört med nivån 1990. I praktiken innebär detta en stor utmaning både för näringslivet och även för den enskilda konsumenten. Enbart boende producerar 40 % av de nationella koldioxidutsläppen och av detta är uppvärmningens andel 75 %. Husens energieffektivitet har således en stor roll i vår kampanj mot klimatförändringen. En effektiv värmeisolering är en nyckelfaktor.

Termex-Cellull är återanvänt papper som genom defibrering framställts till blåsbar värmeisolering. Inhemskt insamlat papper och rester från tryckerier utgör råvaran. Årligen används ca 7 000 ton sorterat tidningspapper i produktionen av Termex-Cellull. I samband med defibreringen tillsätts i cellullen brandskyddsmedel, som också fungerar som skydd mot mikrobtillväxt. Termex-Cellull är en ”Nyckelflaggaprodukt” och har M1-miljömärkning för utsläpp från inomhusluft.

Produkten framställs miljövänligt med vindkraft och energin som binds är för en industriell process mycket låg. Den organiska, träbaserade värmeisoleringen fungerar också som ett kolförråd och minskar således klimatuppvärmningen. Som bevis för Termex-Cellulls miljöeffektivitet finns VTT:s miljöcertifikat.

Tidningspapprets andra liv som väktare av energieffektivitet

Termex-tilläggsisoleringstjänst har koncentrerat sig på tilläggsisolering av vindsbjälklag i småhus. Med tilläggsisolering kan man förbättra husets energieffektivitet med upp till 20 %. Samtidigt minskar ett vanligt egnahemshus koldioxidutsläpp med till och med 1 000 kg per år, vilket motsvarar 8 000 km körande med bil. En utredning visar att det i Finland finns över en halv miljon egnahemshus som lätt kunde tilläggsisoleras med blåsvärmeisolering. Här finns utrymme för att betydande minska på CO2-utsläpp – en insats för den klimatpolitiska målsättningen.

Termex-isolering Ab som grundats år 1988 har produktionsanläggningar i Saarijärvi och Tusby. Till Termex nätverket hör över 100 experter på tilläggsisolering och befullmäktigade installeringsentreprenörer. Produktionen är över 7 000 ton cellull, vilket motsvarar tilläggsisolering av vindsbjälklag i ca 4 000 egnahemshus per år. Bolaget exporterar till Sverige, Norge och Baltikum. Omsättningsprognosen för år 2015 var 7 miljoner €.

*(0,200 kg/kg CO2ekv)
**(1,23 kg/kg CO2ekv)

Författare och tilläggsuppgifter; Pasi Typpö, utvecklings- och marknadsföringschef, Termex-Eriste Ab, pasi.typpo@termex.fi, tel. 0400 860 884

www.termex.fi

 

Publiserad på svenska 3.2.2016


Läs följande artikel: Mänskans välmående tryggas också med grankåda »