I Finland föder man upp höns utan antibiotika

Chicks.

Case - Publicerad 4.10.2017

I Finland vet man att antibiotika inte hör till maten. Antibiotikafritt inhemskt kött är enligt forskning ett rent och tryggt val till matbordet. Inte en enda generation av finländsk producerad broiler har fått antibiotika sedan år 2009.  

Användning av antibiotika omfattande och delvis i förebyggande syfte för uppfödning av produktionsdjur är vardag i de flesta EU-länder. Med mediciner korrigerar man bristande produktionsmiljöer och överstor djurtäthet.  En kyckling kan t.ex. få sin första antibiotikakur redan inne i ägget under värpningen.

Atria kyckling produkt.

Onödig användning av antibiotika i vården av såväl mänskor som också djur är skadligt och även farligt. Bakterierna lär sig motstå, bli resistenta mot antibiotika, varvid medicinens effekt minskar. Utbredningen av mot antibiotika motståndskraftiga superbakterier är enligt världshälsoorganisationen WHO en av de största globala hälsoutmaningarna.

Fåglar som växer i goda förhållanden behöver inga mediciner

Finland är en föregångare i produktion av antibiotikafritt kött. De höns som fötts upp på Atria-gårdarna har aldrig medicinerats med antibiotika. Detta är möjligt med vår satsning på förebyggande djurvård. Tack vare de bra uppfödningsmiljöerna mår fåglarna bra och hålls friska och behöver inte heller antibiotika.

Speciellt näringsämnen inverkar avgörande på fåglarnas hälsa. På Atrias Perhetilat (familjegårdar) äter hönorna enbart finländskt foder, som innehåller rikligt med inhemskt havre. På gårdarna får fåglarna också hela korn, vilka ofta är närodlade på gårdens egna åkrar.

Val av finländskt kött är ansvarsfullt

Högkvalitativt kött är inte en tillfällighet, utan resultat av ett långsiktigt arbete. Gemensamma spelregler mellan Atria och finländska gårdar garanterar att köttet på konsumentens tallrik är tryggt att äta. Samspelets mål är bra omhändertagande av djuren och förstklassigt rent kött. Atria Perhetilat- märket garanterar rent kött och hönan kan alltid spåras  ända till gården, där den vuxit upp.

Artikeln har skrivits av Atrias kommunikationschef Hanne Kortesoja

Kontakter: 
e-post hanne.kortesoja@atria.com, telefon+358 400 638839

Tilläggsuppgifter om antibiotikafri produktion (på finska) Atrias sidor.

Artikeln är publicerad (på finska) 4.10.2017


Läs följande artikel: Träbroar passar i det finländska landskapet »