I Österbotten görs hundarnas torrfoder med minimalt spår av koltassavtryck

Dagsmark koiranruokia.

Case - Publicerad 6.3.2020

Som enda finländska företag som producerar torrfoder för hundar, har Dagsmark Petfood sänkt ”koltass”avtrycken i sina produkter. Användning av de inhemska råvarorna, såsom strömming och havre minskar betydligt kolfotspåret jämfört med utländska produkter.

Dagsmark Petfood vill erbjuda sina kunder ansvarsfullt och ekologiskt producerad hundmat, som belastar miljön så lite som möjligt. Företaget har utrett sitt kolfotspår, så att det genom att minska på spåret kan delta i klimattalkot. Från allra första början har det i företaget, som grundats år 2016, stått klart att recept och produktionsfaserna skall vara sådana att man stolt och öppet kan tala om dem. Med sitt exempel vill företaget ändra på nuvarande praxis att ursprungsmärkningen av husdjursfoder inte är obligatorisk.

Råvarorna har den största inverkan på klimatbelastningen

Den av Dagsmark Petfood gjorda koldioxidavtrycksmätningen våren 2019 var ett konkret steg mot ett ännu mera ansvarsfullt företagande. Företagets hela kolfotspår var år 2018 totalt ca 870 CO2-ekvivalent ton. Över 90 % av det utgörs av de använda råvarornas klimatbelastning.

Råvarorna är det centrala elementet i Dagsmark verksamheten och i beräkningen beaktade man råvarornas hela livscykel. Företaget använder i den hundmat som de producerar som huvudingredienser bl.a. inhemsk strömming, havre och potatis, vilket gör utsläppen verkligen dämpade. Övriga betydande orsaker till utsläppen är personalens resor och indirekta utsläpp vid anskaffningar.

Miljövänlig mat också åt sällskapsdjuren

Mången konsument väljer allt oftare åt sig själv klimatvänlig mat. De gröna värderingarna är en trend som kontinuerligt växer och kunderna är mer miljömedvetna. Då ansvarsfullheten blir allt populärare, funderar allt fler konsumenter, på vad det skall ges åt hunden, om man vill belasta miljön så lite som möjligt?

Med tanke på råvarans stora betydelse lönar det sig också för en hundägare att välja en inhemsk produkt, med till exempel inhemsk strömming eller fjäderfä, istället rött kött. Att välja till exempel strömming till huvudråvaran istället för nöt eller får, minskar över 90 procent av hundmatens utsläpp. Fjäderfä igen har 86 procent mindre utsläpp än nöt, också val av havre istället för ris medför 38 procent mindre utsläpp av växthusgaser.

För jämförelsen har publicerats utsläpp per producerat kilo torrmat

Inom Dagsmark Petfood är man glada över att diskussionen om produkternas kolfotspår och ansvarsfullhet pågår redan bland konsumenterna och inom branschen. Dagsmark Petfood har för att underlätta öppen jämförelse samt som stöd för egen och hela branschens utveckling beräknat kolfotspåret per producerat kilo hund torrfoder. Dagsmarks tal är 1,3 kg CO2-e/torrfoder kilo för hund och det täcker hela företagets producerade utsläpp.

Nyckelfrågor för Dagsmark Petfoods kolfotspår
• Miljövänliga råvaror – minskning av utsläpp med till och med 90 % jämfört med rött kött
• Förnybar energi – noll utsläpp
• Utsläpp i en påse med ett kilo hundmat bara 1,3 kg – mindre än i en hamburgare
• Största potential att minska utsläpp i resande och förpackningsmaterial

Kolfotspåret anges i koldioxidekvivalenter, där olika växthusgasers varierande inverkan på klimatuppvärmningen har förenhetligats för att svara mot koldioxidens inverkan. Beräkningen av kolfotspår grundar sig på internationella standarder, Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard och ISO 14064-1, vilka är de mest vanligaste använda standarderna inom organisationer.

Dagsmark verksamhetens utsläpp hör alla till standarden Scope 3 -klassen, förutom energiförbrukningen, där utsläppen dock blir noll, eftersom företaget använder förnybar energi. Beräkningens tal presenteras avrundade på grund av den beräknade felmarginalen.

Inhemskt har saknats

Överraskande många tror att, vissa torrfodermärken på marknaden är inhemska. Så är det dock inte, utan Dagsmark bär som enda finländska tillverkare av torrfoder titeln.

Ursprungsmärkningen för råvaror till sällskapsdjursmaten är inte obligatoriska, därför finns de inte på många förpackningar. Du kan alltså inte veta, om din hund äter finländskt, rumänskt eller kinesiskt kött i knatteformat.
Alla Dagsmark-produkter är märkta med Nyckelflaggan. Det betyder att produkten är producerad i Finland av inhemska råvaror. För Nyckelflaggan räcker en mindre grad inhemskt, men i Dagsmark-produkterna är den 100 %.

Företagets tillväxt och åtgången av produkterna är ett tecken på att kvalitetsmässig hundmat intresserar mänskor allt mer. När du vill ge hunden ren, högklassig och miljövänlig näring, är svaret : köp inhemskt. Dagsmark Petfood utvecklar kontinuerligt sina produktmetoder till allt mer energieffektiva och miljövänliga. Som följande etapp börja fabrikerna använda vindkraft och förpackningarna utvecklas mot mer ekologiska.

Kontakter och tilläggsuppgifter:
Artikelns författare Jessi Landen, Brand Manager, Dagsmark Petfood Oy.
e-post: jessi.landen(a)dagsmarkpetfood.fi, telefon 0407607722

 

Dagsmark Petfood Ab producerar av finländska råvaror i Finland producerad, näringsmässigt högklassig hundmat på ett hållbart sätt. Vår torrmat produceras i den lilla kommunen Karijoki i Syd-Österbotten. Det år 2016 grundade företaget sysselsatte år 2019 elva personer.


AGENDA 2030

Med verksamheten stöds FN;s mål 12 för hållbar utveckling; Att främja ansvarsfull konsumtion, vars mål är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Publicerad på finska 14.11.2019


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Läs följande artikel: I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen »