Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic wooden surfaces.

Case - Publicerad 1.2.2016

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda element väcks till liv genom beröring.

Haptic är en innovativ inredningslösning, utvecklad av Taito United och Karell Design tillsammans, där finländskt teknologikunnande har kombinerats med inhemska trämaterial av hög kvalitet. Innovationen möjliggör användningen av inhemskt trä som en del av avancerade inredningslösningar, där inhemska förnybara naturråvaror kan användas bl.a. i ytmaterialen i framtidens smarta hem.

Med beröringens kraft

Beröringen får ytorna att tala, spela musik, justera ljus, sända meddelanden eller styra vilka som helst tjänster man vill koppla. I innovationens första modell är beröringsteknologin kombinerad med träelement av hög kvalitet, men teknologin är möjlig att förena också med andra inredningsmaterial.

Finländsk teknologi och inhemsk trädesign möts på väggen

Haptic ger alldeles nya möjligheter för planerare av byggnader och utrymmen. Ytmaterialen får en ny dimension med teknologin och man kan utveckla nya slag av tillämpningar bl.a. i krävande objekt som fordrar fri planering.

Med innovationen ger man ännu mer användningsmöjligheter för finländskt trä och kombinerar på ett intressant sätt det traditionella trämaterialet och modern teknologi. Den inhemska träproduktindustrin behöver vid sidan av de vanliga träprodukterna mera långt förädlade specialprodukter, vilka förstärker bilden av Finland som stark träexpert också på de internationella marknaderna.

www.haptic.fi
www.karelldesign.fi
www.taitounited.fi

Tilläggsuppgifter:

Jaana Karell, Karell Design, +358 40 7234 001, info@karelldesign.fi
Tuomas Kaipainen +358 40 5011 553, myynti@taitounited.fi

 

Publicerad 1.2.2016


Läs följande artikel: Knappa resurser klokt i bruk - från reglering till främjan... »