Fiskbiffen från insjön sanerar vattendragen och smakar gott

Järvikaloja.

Case - Publicerad 9.12.2015

Är mörten god? Kunde man få välsmakande och ekologisk mat av den inhemska insjöfisken också i större utsträckning?  Ja, nog är den god och nog får man, framgår det av Apetit’s och Pyhäjärvi-institutets produktutvecklingsprojekt, inom vilket det också skapades en lokalt framställd ekologisk och smakfull insjöfiskbiff från Pyhäjärvi i Säkylä. Produkten har utvecklats i samarbete med krävande kunder och proffskök.

Insjöfiskbiffen stöder den hållbara bioekonomin genom att fisken utnyttjas till smaklig mänskoföda, istället för att kastas bort eller bli djurfoder. I Pyhäjärvi till exempel har de årliga skötselfiskemängderna beträffande mört varit ca 230 000 kilo, av vilket största delen har gått till avstjälpningsplatsen eller till foder åt pälsdjur. Nu förädlar Apetit en del av den här mängden till insjöfiskbiff i sin fabrik för frysprodukter vid stranden. Råvarans resa till förädling är exceptionellt kort i den produktionskedjan.

Mört är förnuftigt!En tallrik med potatisar och Apetit fiskbiffar.

Mörtarna och småabborrarna för fiskbiffar fiskas med skötselfiske och man försöker sanera vattendrag och minska deras övergödning. Fiskstammen hålls mera livskraftig och mångsidig, när livsrum frigörs för större fiskar och rovfiskar.

Vid utvecklingen av fiskbiffen lyssnade man noggrant på önskemål från kunder till krävande matexperter. I proffsköket betonas produktens lämplighet för olika matgäster samt goda näringsvärden. Insjöfiskbiffen är laktosfri, glutenfri, utan soja och innehåller rikligt med omega 3-fettsyror och d-vitamin. Mörten har låg fetthalt, men är en proteinrik fisk.

Användning av inhemsk fisk ökar sysselsättningen

Skötselfisket har positiva sysselsättningseffekter. Den ökade förädlingen av inhemsk insjöfisk och dess användning minskar användning av importfisk och ökar fiskerinäringens arbetsplatser i Finland. Det har beräknats att en ny arbetsplats inom fiskerinäringen skapar som sidoeffekt en ny arbetsplats inom områdets övriga branscher.

Insjöfiskbiffen är resultatet av flera års produktutveckling. I bakgrunden fanns Pyhäjärvi-institutets Insjöfiske Nam-projekt, vars mål var att få fiskare och förädlare att tillsammans stöda produktutveckling och marknadsföring av insjöfisk. Produktutvecklingen av insjöfiskbiffen fick sin början, då Apetit-ruoka Ab:s mänskor i produktutvecklingen och Kolvaan kala företagaren Jouni Aaltonen möttes med sina projekt.

Artikelns skribent och tilläggsuppgifter: Hanne Pere, marknadsföringschef, Apetit Oyj Tel. 010 4024 443, e-post; hanna.pere(@)apetit.fi

 

Publicerad på svenska 12.2.2016


Läs följande artikel: Den finländska Benella regnbågslaxen äter växtinriktat o... »