Nationalparkernas popularitet ökar -investeringar i parkerna återbördas mångfaldigt

Julma-Ölkky canyon lake.

Case - Publicerad 29.9.2016

Naturobjekt och friluftsliv lockar både finländska och internationella resenärer. Besökarantalet i nationalparkerna har vuxit med över en fjärdedel under de senaste fyra åren. Trygga utfärdsrutter och rastplatser samt turistföretagarnas tjänster lockar också mera ovana vandrare. I Finland finns sammanlagt fyrtio nationalparker efter att Hossa öppnas sommaren 2017.  

Forststyrelsens Naturtjänster utreder årligen de lokala ekonomiska inkomst- och sysselsättningseffekter som följer av besökarnas penninganvändning i alla nationalparker, statens rekreationsområden samt i några andra skyddsområden med betydelse för turismen. Penningsumman, som staten placerar i nationalparker och rekreationsområden, återbördas till samhället mångfaldigt i den lokala företagarverksamheten och som arbetsplatser.

En euro placerad i nationalparker ger tio tillbaka

varpaat_tuli_vaellus1
Foto: Sini Salmirinne / Metsähallitus

I medeltal ger besökarnas penninganvändning närområdet cirka 10 euro för varje euro som investerats i parkens rekreationstjänster och naturcentra. Verkningsgraden är ännu högre än det här, i medeltal 14 euro om nationalparken ligger i ett turismområde. Pallas-Yllästunturi nationalpark ger mest till lokalekonomin (36,5 milj. euro), Urho Kekkonens nationalpark är god tvåa (21,5 milj. euro) och Oulanka Nationalpark ger tredje mest (19 milj. euro). I närheten av stora städer och huvudstadsregionen betonas däremot nyttan av närrekreation och hälsonytta istället för inverkan på den lokala ekonomin.

Forststyrelsens Naturtjänster är internationellt sett en föregångare i uppföljning av naturskyddsområdenas besökarantal och definitionen av dess inverkan på den lokala ekonomin. Nyligen presenterades det finländska kunnandet i världens största möte för naturskyddsbranschen, vid det Internationella naturskyddsförbundets världskongress på Hawaii. Den finländska modellen kan bli en grund för internationellt samarbete.

Foto: Sini Salmirinne / Metsähallitus

Finland 100-årsfirandets juvel – Hossa blir följande nationalpark

Hossa rekreationsområde, är ett av Finlands äldsta och grundat redan år 1979. Nu lever byn i gränsområdet mellan Suomussalmi och Kuusamo i förändringens tider eftersom Hossa nästa sommar blir Finlands 40:e nationalpark. Nationalparkens grundande är ett av regeringens spetsprojekt och en av höjdpunkterna i Finlands självständighetsfirande.

Företagarna i Suomussalmi och i närkommunerna planerar, som en följd av nationalparken, bl.a. nya samarbetsnätverk och programtjänster, Forststyrelsen och de lokala entreprenörerna jobbar i terrängen och renoverar naturcentret. Nationalparken invigning sker på Naturens dag den 17.6.2017

Nytt skapas, gammalt restaureras

maastopyorareitisto12-1
Foto: Sini Salmirinne / Metsähallitus

I Hossa finns redan mycket färdigt av de konstruktioner som en nationalpark behöver, men nytt byggs också, och rekreationsområdets gamla konstruktioner sätts i skick. Områdets alla vägvisarskyltar förnyas och rutterna planeras så att vandrarna får välja mellan tydliga helheter för dagsutflykter eller längre vandringar.

Hossas klara vattendrag lockar förutom vandrare också dykare och paddlare. Hossa har också i årtionden varit ett resmål för olika specialgrupper och förutsättningarna för hinderfri naturturism förbättras ännu mera i den kommande nationalparken. Som en nytt alternativ för besökare planeras rutter för terrängcykling. Cykling ha redan länge haft en stigande trend inom naturgrenarna, men direkt för cykling framtagna, naturmässigt fina objekt är ännu få i Finland. Hossa nationalpark ger här ett betydande tillskott.

Hossa rekreationsområde har årligen haft cirka 50 000 besök. Den gångna sommaren var livlig, antalet besökare steg märkbart jämfört med senaste år och områdets aktörer hoppas att detta  förebådar det som skall ske. Det kan förväntas att i och med förändringen till nationalpark kommer fler besökare till Hossa och den lokala ekonomin kan växa med parken.

 

Artikelns författare Sini Salmirinne arbetar som informatör i Forststyrelsen i Österbotten på Naturtjänster-avdelningen.

Kontakter: e-post  sini.salmirinne(@)metsa.fi, telefon 040 6359576

 

Bekanta dig med nationalparkerna Utinaturen.fi.
Tilläggsuppgifter: Skyddsområden och lokal ekonomi (på finska)

 

Artikeln är publicerad 29.9.2016.


Läs följande artikel: Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast »