Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Case - Publicerad 14.9.2016

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara biobaserade material och plaster. Bolagen inbjuder också andra företag med i projektet att dra nytta av sina resurser på den växande marknaden för biobaserade produkter.

Neste har utvecklat ett sätt att producera förnybara plaster, som är identiska med de traditionella fossila plasterna. Med Nestes bioplastlösning är de tillverkade plasternas egenskaper fullständigt likadana i alla skeden av förädlingsprocessen. Konsumenterna kan använda produkter och förpackningar på vanligt sätt – och till slut låta dem cirkulera med gott samvete medvetna om att deras plastanvändning inte har påverkat den globala uppvärmningen.

Olika plaster erbjuder talrika lösningar till högre livskvalitet för den växande befolkningen. Det uppskattas att efterfrågan på plast kommer att fyrdubblas fram till år 2050. Föregångarnas varumärken vill erbjuda kunderna mera hållbara lösningar, som är förnybara och har råvaror som är ansvarsfullt anskaffade samt spårbara och certifierade. Å andra sidan söker och kräver miljömedvetna kunder allt hållbarare lösningar.

Det är nödvändigt att planera och producera plastprodukter, så att naturresursernas och energins förbrukning är så låg som möjligt, och så effektiv att det är möjligt att cirkulera produkten. IKEA har förbundit sig att förändra branschens praxis, vilket är mycket viktigt då man utvecklar nya tillverkningsmetoder och användning av råvaror.

Bioplaster blir kolsänkor

Tre barn ligga på gräset.Nestes och IKEAs kompanjonskap gäller tillverkning av plaster och andra polymermaterial med Nestes lösning som grundar sig på förnybara råvaror. Målsättningen är att tillsammans med de övriga aktörerna producera plaster och material, som är likadana de som nu är i bruk, men ersätta de fossila råvarorna med förnybara och återvinningsbara eller restråvaror. Tillverkningen lyckas med nuvarande produktionsresurser och bioplaster kan cirkuleras på samma sätt som de nuvarande plasterna.

De här bioplasterna av drop-in-typen kan produceras med vedertagna metoder genom att ång-kracka förnybara kolväten, vilka är framställda med Nestes NEXBTL-teknik. Tillämpningar av sådan här polymerer är otaliga, ty i praktiken kan vilken som helst polymer ersättas med ett förnybart alternativ. I praktiken dikteras de mest praktiska lösningarna av stor skala och efterfrågan.

Förnybara polymerer gjorda av avfall och rester binder en betydande mängd av atmosfärens koldioxid, vilket gör dem till kolsänkor speciellt i långvariga tillämpningar. Även i engångsprodukter, som förpackningar, är bioplasternas inverkan på klimatuppvärmningen klart mindre än de fossila plasternas, ty de är ju ursprungligen förnybara. De kan återvinnas och de kan producera förnybar energi i brännugnar för avfall, om inte annan användning hittas.

Målsättningen är att utvidga samarbetet till andra teknologier och lösningar

Nestes målsättning är att omvälva bioplastmarknaderna under de närmaste åren; minska på beroendet av fossila råvaror och minska på kolfotspåret. Samarbetet mellan Neste och IKEA tror man skall öppna en viktig möjlighet att industrialisera plastproduktion med mera hållbara råvaror.

IKEA vill främja användningen av plaster som tillverkats av återvinnbara eller förnybara råvaror. Bolagets långsiktiga målsättning är att använda enbart plast tillverkad av förnybara eller återvinnbara råvaror till hemmets möbler. I dessa produkter används ca 40 % av all plast som används i IKEAs produkter.

I samarbetet förenas Nestes kunnande i förnybara lösningar och IKEA:s förbindelse att minska på användningen av fossila material. Neste och IKEA inbjuder också andra företag till projektet. Projektet erbjuder de aktörer som kommer med en möjlighet att använda sina nuvarande produktionsresurser på den växande marknaden med biobaserade produkter. Som en gemensam målsättning är att få projektets första tillverkningsparti av förnybar plast i bruk till slutet av år 2017.
Tilläggsuppgifter:

Tuomas Hyyryläinen, direktör, Uudet liiketoiminnat -yksikkö, Neste
Telefon 010 458 8880, E-post tuomas.hyyrylainen@neste.com

Läs mera (på finska):
Neste biomuovit
Neste ja IKEA kumppaneiksi

 

Publicerad 20.9.2016


Läs följande artikel: Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder »