Kartongen blir förpackning

Paperboard briefcase.

Case - Publicerad 26.6.2014

Förpackningar finns överallt: hemma, i affärer, i fabriker och allt däremellan. Marknaden för förpackningar växer globalt mycket snabbt. När näthandeln ökar, ökar också behovet av att packa varor, då de ska skickas runt världen.

Möjligheten till återanvändning är pappers- och kartongförpackningarnas trumf. I Finland är vi bra på att föra kartongförpackningarna till insamlingskärl. Över 80 procent av alla kartongförpackningar förs till insamlingskärl.

En förpackning har två uppgifter: den ska sälja produkten och skydda innehållet. En bra förpackning återspeglar innehållet och är inte till utseendet för prålig eller för dyr i förhållande till det som finns inne i den. Materialet, formen, färger, trycktekniken och designen bildar en helhet. Formgivare och grafiker som specialiserat sig på förpackningar ger förpackningarna deras form och utseende.

När materialet och formen på en förpackning slås fast är det många saker som ska beaktas. Förutom att en förpackning ska locka konsumenten att köpa den, ska den vara lätt att öppna och tillsluta på nytt. Materialåtgången ska också vara så liten som möjligt. Förpackningen ska tåla transport och lagring. Dessutom ska det vara billigt att både transportera och lagra den, då det inte lönar sig att transportera och lagra luft.

DS Smith som ett exempel

Ovanför ser du en bild  av resväskan med framtida produkter från skogsindustrin. Förpackningen  är tillverkad vid DS Smiths fabrik i Finland av miljövänlig wellpapp som kan återvinnas. Mellan två skikt kartong finns ett tredje, vågigt skikt eller fluting.

Det vågiga skiktet gör att wellpapp är starkt. Det vågiga skiktet kan ha olika tjocklek. Wellpappen i den här resväskan är gjord av E-flute där det vågiga skiktet är 1,6 mm tjockt och det finns ungefär 300 vågor per meter wellpapp. På båda sidorna om det vågiga skiktet finns ytkartong s.k. liner. Ytkartongen i den här resväskan heter Kemiart Liner och är tillverkad av Metsä Group. Då det finns bildtryck på resväskan ska ytkartongen ha goda tryckegenskaper.

 

Text och bilder är från skogsbranschens infopaket som gjorts i samarbete inom branschen med Finska Forstföreningen. Ytterligare uppgifter om infomaterialet; vilma.issakainen(@)smy.fi och paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi.

 


Läs följande artikel: Kartong »