Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin.

Case - Publicerad 2.9.2015

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för stärkande av en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft genom att det främjar skogsbranschens konkurrenskraft och förnyelse.

Byggandet av trähöghus har tack vare satsningarna kommit upp som ett nytt alternativ i det industriella byggandet. Konkurrenskraften, tillväxten och internationaliseringen har främjats genom olika utredningar och utvecklingsprojekt samt genom effektivare påverkan. Strategiska programmet för skogsbranschen satsade 2013 som ett nytt område på utvecklingen av bioekonomin.

  • Mera information om programmet i arbets- och näringsministeriets sidor
  • Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen (MSO)

 

Publiserad på svenska 3.11.2015


Läs följande artikel: BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon »