MÖ är med i havrerevolutionen

Mö Havrejogu products.

Case - Publicerad 28.3.2018

Havre har nått mjölkhyllorna som ett alternativ till komjölken. Vad är det som har fått konsumenterna att ta till sig havrebaserade produkter och kommer intresset att hålla i sig?  MÖ Foods vill vara med i havrerevolutionen.

De globala megatrender som är kopplade till klimatförändringen syns också i Finlands livsmedelsindustri, genom att nya vegetabiliska livsmedel erövrar marknaden. Matproduktionens miljöpåverkan och näringsintagets hälsoeffekter är i allt större grad av intresse för konsumenterna.

Nyhtökaura och Härkis är redan för många kända havrebaserade alternativ för kött, men nu finns det också för mjölk ett stort utbud alternativ med havre. Havre har blivit en ny trendig råvara, med vilken det kontinuerligt tas fram produkter för marknaden.

Yoghurt med blåbär och musli.

MÖ satsar på smaken och minimering av miljöbelastningen

MÖ Foods fick sin början genom två systrar, uppvuxna på två mjölkgårdar, och deras dröm att producera växtbaserade mejeriprodukter och erbjuda alternativ för soja- och mjölkbaserade livsmedel. I produkterna satsar man speciellt på den goda smaken, det inhemska och den hundraprocentiga växtbaseringen. De första havreprodukterna – MÖ Havrejogut -lanserades i januari 2018.

Förpackningarna planeras noga. MÖ Havrejogu förpackningarnas innehåll av plast har minskat med hälften och den kartong som används här är 100 % återvinningsbart material. Förpackningsmaterialen kan också lätt sorteras för återvinning. För att minska matspillet och avfallet strävar man till en passlig förpackningsstorlek och paket som kan återslutas.

Havre är miljövänligt och hälsosam närmat

Havre har många bra egenskaper, vilka lockar till användning av det. En av dem är att havre är miljövänligt. Matproduktionen täcker t.o.m. en tredjedel av alla de växthusgasutsläpp mänskan förorsakar globalt. Ifall de animaliska livsmedlen skulle ersättas helt med vegetabiliska, kunde växthusgasutsläpp från mat minska med över 40 %. Till exempel framställning av en liter havredryck förbrukar bara en bråkdel rent vatten jämfört med en vanlig mjölkliter.

Förutom miljöfördelarna är havre för finländarna en intressant inhemsk råvara, som garanterar kortare transportsträckor och erbjuder en tydlig fördel jämfört med till exempel importerad soja. Användning av inhemskt havre stöder det lokala jordbruket.

I Finland vet man också att havre har hälsobefrämjande egenskaper och att t.ex. de fibrer det innehåller hjälper till att hålla koll på kolesterolen och annars också är bra för magen.

Havreboomen har fått flera företag att utveckla innovativa växtbaserade substitut för traditionella livsmedel. Idag är då havreprodukter framme vid sidan av mjölk- och yoghurtprodukter i varje affär. MÖ Foods tror starkt att de växtbaserade mjölkprodukternas popularitet inte kommer att bli bara en kort trend på grund av den växande miljömedvetenheten. Tvärtom intresset kommer att öka.

Artikelns författare Annamari Jukkola är MÖ Foods verksamhetsledare.

Kontakter och mera uppgifter: annamari.jukkola(@)mofoods.fi

Det år 2017 grundade företaget MÖ Foods ,i Lochteå, framställer växtbaserade, miljövänliga mjölkprodukter. De nya MÖ havrejogut framställs helt  av finländskt havre.

Artikeln har publicerats 28.3.2018

 


Läs följande artikel: En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt oc... »