Närodlade svampar växer i kaffesumpen

Helsieni package in the seaside.

Case - Publicerad 4.4.2019

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika och deras odling ger mycket lite utsläpp. Helsieni Growkit är ett gör det själv paket för svampodling, med vilket vem som helst kan odla färska ostronskivlingar i använd kaffesump.

Enorma mängder kaffesump kastas årligen bort. Den näringsrika kaffesumpen kan dock nyttjas som ett utmärkt odlingsunderlag för svampodling. Nästan i varje hem uppstår det kaffesump, som gör den till en fullständig odlingsbas för odling av svamp hemma. Dessutom steriliserar kaffekokningen kaffesumpen och den är färdig att användas som sådan. Helsienis odlingspaket innehåller allt du behöver.

Helsieni vill inspirera alla av odling och matlagning intresserade att odla svamp hemma. Helsieni Growkit är ett svampodlingens gör det själv paket, med vilket var och en kan odla färska ostronskivlingar (Pleurotus Ostreatus) i kaffesumpen.

Ostronskivlingarna behöver för att växa mycket lite vatten och energi. De är utmärkt näringsrika att äta, eftersom de innehåller mycket vitaminer, mineraler och aminosyror. Growkit producerar i medeltal 2-3 svampskördar eller sammanlagt 600 gram svamp. Efter detta och rengöring kan Growkit användas igen för svampodling.

Riktigt närproducerad mat för restauranger

Helsieni arbetare med Growkit.

Helsieni vill vara en del av stadens hållbara matekosystem. Firman har av två havscontainrar förverkligat en urban svampfarm för produktion av sporlösa ostronskivlingar i Varistorna i Vanda.

Helsieni använder på sina svampodlingar som underlag insamlad kaffesump från kaféer och överlopps agn av havre. Svamparna säljs till lokala restauranger och affärer. Helsienis odling ger cirka 200 kilo svamp i månaden. År 2016 grundade Helsieni Ab sysselsätter två personer.

 

Tilläggsuppgifter och kontakt:

Chris Holtslag, Co-Founder, Helsieni.

e-post chris@helsieni.fi, telefon +358 (0)404712738

www.helsieni.fi

Twitter: @Helsieni

 

Publicerad på finska 4.4.2019


Läs följande artikel: Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning p... »