Naava – en smart grönvägg ger frisk inneluft

Office with Naava's green wall.

Case - Publicerad 5.2.2016

Alla vet att de gröna växterna renar och friskar upp luften i rummet. Naava i Jyväskylä har utvecklat och patenterat en teknologi, som gör växternas förmåga att rena luften över hundra gånger effektivare. Efterfrågan på bolagets smarta grönväggar växer snabbt i den urbaniserade världen.   

Dålig inneluft är åtminstone en faktor som ökar vantrivslen, och är som värst en hälsorisk. Gröna växter och med dem byggda gröna väggar har traditionellt använts för att rena och friska upp inneluften. Dessutom tycker de flesta mänskor att grönt är trevligt.

Naaava från Jyväskylä har utvecklat en världsomfattande enastående teknik, där en med nätkontakt fjärrstyrd grönvägg kan rena luften effektivare än någonsin förr. Bolagets potentiella marknadsområden är alla urbana arbets- och bomiljöer överallt i världen.

Bakom teknologiupptäckten finns också en personlig mission: den ena grundaren av bolaget, Aki Soudunsaari, led av dålig inneluft, funderade på lösningar och gjorde i sin studiebostad experiment med luftrenade växter tillsammans med bolagets andra grundare Niko Järvinen. Efter år av utveckling föddes en teknologi som är grunden för bolagets grönväggar.

Fjärrstyrda växter, som anpassas till rumsklimatet

Den av Naava utvecklade och patenterade Naturbo-teknologin renar luften med mikrober. På samma sätt som mikrober i vattenreningsverk renar förorenat vatten till ny användning.

Naavas grönvägg består av växter planterade på ett oorganiskt odlingsunderlag. Luften i rummet sugs genom rötterna och rötternas mikrobpopulationer bryter ner de skadliga föreningarna till näring för växterna.

En kvinna och Naavas grönvägg.Teknologin är världens enda luftreningsmetod, som anpassar sig till det rådande inneklimatet i rummet dvs. utvecklar just en sådan mikrobstam, som förmår använda luftens kemikalier till näring. Därför fungerar den i alla slags bo- och arbetsmiljöer och renar luften till och med över hundra gånger effektivare än vanliga gröna växter eller grönväggar.

Växterna odlas i en kombinerad vatten- och luftodling, så ingen mylla behövs. Grönväggarna är intelligent teknologi, och deras funktion övervakas och justeras vid behov med nätkontakt – man kan säga att mikroberna styrs med bitar.

Ett globalt problem, globala marknader

Naavas tillväxt får fart av den världsomfattande megatrenden – urbaniseringen. I en urban miljö tillbringar mänskor 80-90 % av sin tid inne.

Dålig inneluft är ett stort problem i kontor, offentliga byggnader och ofta också i bostäder. De åtstramade energieffektivitetskraven har på många ställen lett till s.k. flaskhusproblem, där energisnålheten redan leder till försämring av luftkvaliteten inomhus. Naavas grönvägg bringar i sig en lösning på dessa problem.

Företaget ser som sina mål speciellt väldens storstäder. Till exempel en möjlig utbredning till grannen i väster betyder uttryckligen Stockholm, inte hela landet.

 

Artikelns författare Aki Soudunsaari är företagets verksamhetsledare och en av grundarna

Kontaktuppgifter: Telefon: 040 822 6322, e-post: aki(@)naava.com

www.naava.com

Publicerad 5.2.2016

(Företagets namn har uppdaterats 24.1.2017)

 


Läs följande artikel: Intelligenta inredningsprodukter av trä »