Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Ilustration of light wooden apartment house.

Case - Publicerad 7.9.2016

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso – för byggande av trävåningshus med användning av storelement. Med den nya metoden vill man öka marknaden för träbyggande och minska betongelementbyggandets försprång.

Stora Enso har som första inom träindustrin publicerat heltäckande rekommendationer och en beskrivning av byggnadssystem för flervåningshus av trä. Stora Ensos på våren 2016 publicerade system för våningsbostadshus bygger på stora fabriksframställda massiva träpaneler.

Systemet publicerades först i Frankrike, Stor-Britannien och Tyskland. I september presenterades det också i Finland tillsammans med systemet för byggande av bostadshus med rumselement. Båda byggmetoderna har utvecklats i samarbete med erkända aktörer inom branschen och de kan fritt användas av alla.

Stora Enso strävar till att bli en föregångare inom träbyggandeSieppaa

Stora Ensos målsättning är vara en ledande leverantör av lösningar för träbyggande och en föregångare i utvecklingen av teknologi. Utvecklandet av det nya systemet tillsammans ned ett samarbetsnätverk är bolagets strategiska val, med vilket man försöker nå betongelementproduktionens försprång i industriellt byggande. Stora Enso vill utmana betongindustrin med moderna och ansvarsfulla lösningar för stadsbyggande.

Byggnadsskeden beskrivna från planering till underhåll

I planeringsguiden för systemet beskriver man i detalj byggandets all skeden från planering till underhåll och med hjälp av den kan man bygga till och med bostadsvåningshus med 12 våningar. Guiden innehåller också olika länders fysikuppgifter för byggandet, som temperatur, akustik, termiska förhållanden och bestämmelser om brandskydd.

Det nya arbetsredskapet minskar tiden som används för planering, tiden för logistik och arbetsplatsbesök förkortas och gör byggandets totala tid märkbart snabbare och mera konkurrenskraftig än nu.

Aktörerna inom träbyggande i samarbete

Målsättningen med systemet är att ge arkitekter, byggnadsplanerare, investerare och byggare färdiga lösningar och arbetsredskap för att få fram trämaterialets bästa sidor och hur man förverkligar säkra, optimala lösningar i byggandet. Stora Ensos projektutvecklare erbjuder dessutom tekniskt stöd till arkitekter och planerare samt ger råd för olika lösningar på marknaden.

Med hjälp av det nya systemet och den erbjudna rådgivningen samlar Stora Enso ett fungerande nät av samarbetsparter i gränssnittet med kunder. För en stor aktör som Stora Enso erbjuder nätverket med samarbetsparter en bra kontakt till byggfirmor och slutanvändare.

Träleveranser över en disk

Inom systemet erbjuder Stora Enso alla 151005_Eskolantie4-6_023_smallerträproduktdelar som vägg-, mellanbotten-, golv- och takelement, pelare, balkar samt de tillbehör och fästen som behövs vid monteringen. När den ansvarige beställaren bekräftar planeringens riktighet och mått och mängder, så levererar Stora Enso genom sitt samarbetsnätverk de behövliga trädelarna över en disk på alla marknadsområden.

Intresset för träbyggande växer

Den strukturförändring som är på gång inom byggande syns i tillväxten av de industriella förarbetena och en spridning av byggandets olika skeden. En minskad användning av de icke förnybara materialen i byggande samt ett ökande intresse för användning av trä är megatrender inom branschen. Bland annat Europeiska arkitekter och byggfirmor betonar nu träbyggande.

Med det nya systemet söker Stora Enso tillväxt speciellt i marknaden för flervångshus, där byggarna försöker sprida entreprenader och risker. Bolagets roll är aktivt skapande av marknader, framställning av trädelar och fungerande som effektiv leveranskanal.

 

Building Systems by Stora Enso -sidorna

Tilläggsuppgifter:
Sami Typpö, Business Development Manager Finland, Building Solutions, Stora Enso
sami.typpo@storaenso.com

 

Publicerad 7.9.2016

 


Läs följande artikel: Avfall till energi - med biogas mot cirkulär ekonomi »