Ny ytbelagd björkfaner är ett hållbart alternativ för golvet i lastbilar

Koskinen's björkfanerprodukt.

Case - Publicerad 10.12.2018

Koskinen Levyteollisuus har lanserat en ny björkfanerprodukt, ett transportunderlag som är ett alternativ till de allmänt använda engångsmattorna av gummi.

Vid transport av vissa produkter fordras ett underlag som hindrar lasten att röra på sig. Detta gäller t.ex. de tunga pappersrullarna. Lagstiftningen kräver användning av ett underlag med stort friktionsvärde. I dag används gummimattor, som ofta kan användas bara en gång och måste omplaceras alltid då man lastar på eller av. Ett ersättande alternativ för långtradarens släpvagn är en golvskiva, som är framställd av björkfaner och har en polyuretanbeläggning.

KoskiFloor fanergolv i långtradare.

Mönstrat fanergolv är inte halt och tål att användas

KoskiFloor Safety -underlaget, som är gjort av björkfaner, har egenskaper som motsvarar gummimattan. Ytan på produkten har en stor friktionskoefficient (>0,6 ), vilket gör att varorna hålls hårt fast på plats under transporten. Fanerskivans fördel är att man inte behöver byta eller sätta den på plats, som man måste göra med en lös gummimatta. KoskiFloor Safety-björkfaner är utvecklad framför allt för användning då slitaget är stort. Förutom den höga friktionskoefficienten har produkten också mycket hög hållbarhet mot slitage. Ytlagrets mönster förstärker arbetssäkerheten eftersom den hindrar glidning och minskar risken att halka då ytan är våt. På ytan kan också företagets affärsmärke sättas.

Gummimattorna som används i transporter är ofta av engångsmodell, vilket gör att spillet ökar. Med KoskiFloor Safety behövs inte de här mattorna, vilket sparar både tid och pengar. Produkten kan efter slutanvändning nyttjas t.ex. i energiproduktion.

De största marknaderna i Mellan-Europa

Produkterna från Koskinens fanerfabrik går till 90 % på export. De största marknaderna för de nya produkterna av björkfaner är i Mellan-Europa, där det finns mycket industri inom transportmedelsbranschen.
Koskinen är ett traditionellt familjeföretag och en föregångare inom den kundanpassade träproduktindustrin, vars produkter framställs av förnybar råvara, det finländska trädet. Med början som ett litet sågandelslag i Kärkölä är företaget nu en betydande arbetsgivare i området. Koskinens fanerprodukter har framställts i Finland med stränga bestämmelser gällande hållbar utveckling. Koskinen är en föregångare i miljöfrågor inom den finländska skogsindustrin, och virkesanskaffningskedjan är alltid verifierad.

www.koskisen.fi

Artikelns författare Päivi Andersson arbetar som kundservicechef för Koskinens fanerprodukter.

Kontakter: telefon 040 553 4364 eller e-post; paivi.andersson(a)koskisen.com

Artikeln är publicerad (på finska) 26.11.2018


Läs följande artikel: Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar ... »