Oivallusvaaras tjänster erbjuder hälsa och välmående från naturen

A rocky pine forest landscape.

Case - Publicerad 13.12.2018

I naturen blir din andning jämnare och du börjar koppla av redan efter två minuters vistelse här. Efter en kvart vistelse här ute lugnar sig vilopulsen och ditt blodtryck sjunker. Då du varit på plats ute i trekvart förbättras din förmåga att skapa, lösa problem, att observera och ditt minne skärps. Efter två timmars vistelse förbättras kroppens motståndskraft, för att inte tala om de positiva effekterna på lång sikt.

Varför skulle du då mer önska tillbringa tiden inomhus, i synnerhet som det är frågan om hälsotjänster riktade till människor? Så här frågar det unga och framåtsträvande företaget Oivallusvaara Oy, som i enlighet med de nya forskningsresultaten, har noterat att vistelse i naturmiljön ger mänskan välmående på många sätt.

Grunden bygger på mångsidig professionalitet och naturens hälsoeffekter

Till teamet i Oivallusvaara hör en specialist i allmänmedicin, ergoterapeut, psykoterapeut, fysioterapeut, närvårdare, djurhandledare och en flock djur, som också de vid behov utför kundarbete.
Till företaget, som grundats år 2016, hör bl.a. läkarens samt ergoterapeutens mottagning i skogen, aktiv terapi med djurens hjälp samt ergoterapeutens mottagning i lantbruksmiljö. De som är läkarrädda har möjligheter att beställa hem läkare med hund.

Läkare Janne Tuovila, vid Oivallusvaara, gör också vanliga hembesök, men om kunden så önskar kan läkaren komma med även på skogspromenad, eftersom det ofta kan vara svårt att tala öga mot öga om svåra frågor gällande egen hälsa. Tuovila erfar också att arbetet är trevligare, då man inte behöver möta mänskan som kommer till mottagningen i den ständiga stressen inne. Vid den läkarmottagning som Oivallusvaara erbjuder är det möjligt att djupare granska sjukdomsorsaker än vid den traditionella läkarmottagningen.

Också ergoterapi eller psykoterapi är möjlig att förverkliga ute, i skogen, parken eller på lantgården. Rehabiliteringen utformas alltid enligt kundens egna behov. I naturen fås en alldeles annorlunda kontakt och det skapas lättare behövligt förtroende. Med tiden är de i en passande miljö skapade kundkontakterna en fördel för både kunden och tjänsteproducenten, för hela samhället.

Ett barn i skogen.

Hälsa från naturen – en del av de nya sote-tjänsterna?

Kundernas intresse för de nya serviceformerna har vaknat i samma takt som vi fått mera forskningsresultat. Oivallusvaaras läkartjänster är på vanligt sätt inom ramen för FPA-ersättningar, men terapiformer med natur- och djurassistans är ännu bara halvvägs för att bli en del av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Men de första stegen har redan tagits, då Oivallusvaara gjorde avtal om ergoterapi med HUS och Carea om att erbjuda natur- och djurassisterad terapi (animal assisted therapy). Inom Oivallusvaara är man övertygade om att naturens hälsofrämjande effekter och mångsidig professionalitet ger fördelar i den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Till Oivallusvaaras tjänster hör också utflykts- och rekreationsverksamhet. Också här kombineras naturens hälsofrämjande inverkan, att röra sig i naturen och höra berättelser kopplade till platserna.

Oivallusvaara har som målsättning att erbjuda bara sådana tjänster, som de också själva skulle vilja använda. Med tanke på arbetsinsatsen så får man fram de bästa resultaten, då också arbetstagarna får arbeta inom en sådan arbetsmiljö där de trivs bäst.

Artikelns författare Eerika Korhonen arbetar som ergoterapeut i det av henne grundade företaget Oivallusvaara Oy.
Tilläggsuppgifter: tel. 040-0933508

www.oivallusvaara.com

Oivallusvaara Oy är grundat år 2016 och erbjuder olika hälso- och rekreationstjänster. Företaget verkar främst inom Nylands område, men hämtar på fritiden idéer från Norra Savolax höjder och Norra Österbottens torvmarker. Oivallusvaara hör till ett företagarprojekt i Östra Nyland: Luo Hyvää (Gör gott) med en grupp företagare inom natur och djurassisterad hälsofrämjande verksamhet. Projektet får stöd från Europeiska unionens landsbygdsfond. Tack vare projektet har Oivallusvaara gjort besök bl.a. i Nordnorge och bekantat sig med lokala företagare inom naturbranschen.

Artikeln är publicerad (på finska) 26.6.2018

 


Läs följande artikel: Ny ytbelagd björkfaner är ett hållbart alternativ för go... »