Paptics träbaserade material ersätter plast

Paptic bag.

Case - Publicerad 2.11.2015

Förbrukningen av plast har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena och förorsakat betydande miljöproblem. En mycket aktuell global utmaning är till exempel hur det plastavfall som samlas i haven kan minskas. Finländska Paptic Oy har utvecklat ett nytt slags träbaserat material, som är framtidens alternativ till plastpåsar.

Paptics uppdrag är att ersätta plast med sitt patenterade PAPTIC träfibermaterial, vars funktionella egenskaper mycket långt är jämförbara med plastens. Med PAPTIC material kan man ersätta plasten till exempel i plastkassar och plastförpackningar. Teknologin som tas i bruk baserar sig på VTT:s långsiktiga forskningsarbete för att utveckla fiberprodukterna.

Återvinningsbart och bionedbrytbart material

PAPTIC är ett träbaserat och återvinningsbart material, som förmår utmana plasten för flera olika användningsändamål. Den har plastliknande egenskaper såsom elasticitet, vattenfasthet och den kan varmförseglas. Den nya teknologin möjliggör att skräddarsy produktens egenskaper att passa för varje slutanvändning. PAPTIC består till 70 % av träfibrer och företagets mål är att utveckla ett 100 % biobaserat material.

Tillverkningen av PAPTIC materialet påbörjades i liten skala hösten 2015 i KCL pilotanläggning i Esbo. Målet är att få PAPTIC i industriell produktion under år 2016. Företaget söker bland inhemska pappersfabriker efter en producent-kompanjon för sina produkter.

Konsumtionen av plastpåsar betslas i världen

Bland annat Europeiska Unionen har med ett nytt direktiv beslutat att begränsa plastkassarnas användning och Kalifornien har förbjudit gratis engångsplastpåsar helt. Det här ökar ännu mera efterfrågan på alternativa material. Som första målgrupp på marknaden kan nämnas specialaffärer, som betonar ansvar och miljövärden, såsom kläd-, kosmetik- och elektronikaffärskedjor.

Paptic Oy är ett i april 2015 grundat startup-företag, som har kommit till som spinoff från Teknologiska forskningscentralen VTT:s forsknings- och utvecklingsarbete. Paptic samlade genast i sin första finansieringsomgång 1,1 miljoner euro i placeringar.

 

Tilläggsuppgifter:

Esa Torniainen
 tel. + 358 (0)50 598 7668, 
e-post: esa.torniainen(@)paptic.fi


www.paptic.fi

 

Publicerad (på finska) 2.11.2015


Läs följande artikel: Fazer satsar med toppinnovation på vidareförädling av hav... »