Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

Forest landscape and pine resin.

Case - Publicerad 20.10.2018

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrämjar hållbar husdjursproduktion och rena livsmedel.

Förekomsten av mot antibiotika motståndskraftiga mikrober har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena. Den omfattande användningen av antibiotika inom livsmedelskedjan har kritiserats som en orsak till utvecklingen och spridningen av resistenta bakteriestammar. I den industriella husdjursuppfödningen utanför EU tillsätter man ofta antibiotika för att förbättra djurens produktivitet och snabba tillväxt.

Världsomfattande onödig antibiotikaanvändning borde minskas. Många livsmedelsföretag kräver nu redan antibiotikafritt av sina köttproducenter, vilket ökar behovet att ersätta foderantibiotika med naturliga medel.

Finlands ledande foderproducent Hankkija Oy och Forchem, som förädlar råtallolja, har i samarbete tagit fram för marknaden foder som innehåller Progres, med effektiva ämnet, resinsyror, som fås från sidoströmmar i cellulosaindustrin.

Naturlig effektivitet

Med Progres, en biokemikalie förädlad från finländsk råtallolja och dess innehåll av kådans resinsyror, kan man påverka tarmens mikrober naturenligt. Resinsyrorna har också en positiv inverkan på hela tarmsystems skick hos djuren. Och således stöder kådans effektiva innehåll djurens välmående, hälsa och produktion.

Utvecklingsarbetet med Progres påbörjades år 2008 i ett Tekes projekt. Arbetet har fortsatt i flera olika universitet och forskningsinstitut i olika länder runt om i världen och man har fått pålitliga vetenskapliga bevis, vilka publicerats i vetenskapliga tidskrifter och presenterats vid internationella kongresser.

Progres förändrar till exempel kossans mikrober i våmmen till en mer produktiv form. Mikroberna i våmmen producerar mera propionsyra, som är blodsockrets viktigaste grundämne för levern. Den minskar också den av ketosen förorsakade höjningen av mjölkens fettprocent, dämpar energiunderskottets djup och kossans magrande under den inledande mjölkperioden lika effektivt som propylenglykol.

Progres används i detta nu också i grisars och suggors foder, i kalkon- och fjäderfäfoder samt i kalvarnas foderdryck.

Progres foderinnovationen erövrar världen

Progres svarar på det världsomfattande behovet att ersätta foderantibiotika i husdjursproduktionen och minska mikrobresistensens men för mänskor. Progres är det enda foderämne på marknaden som innehåller naturliga resinsyror och det har beviljats flera internationella patent. Den slutliga mängd resinsyra foderindustrin behöver är liten, bara en tusendel av fodrets totala massa. Användningen av Progres i husdjurens foder leder alltså inte till transport av stora massor. Tillsättningen av Progres i foder i samband med tillverkningen lyckas i olika foderfabriker och produktionsplatser runt om i världen.

Testmarknadsföringen av Progres och kundförsöken inleddes på ett begränsat område i Europa i slutet av år 2015. Under år 2017 utfordrades redan 400 miljonen fjäderfän med Progres-foder och marknadsföringsområdet utvidgades i Europa och till Sydostasien.

Progres vann Kemiindustrins innovationspris år 2018. Läs mera här (på finska)


Läs följande artikel: Smart teknik effektiverar vertikal odling i växthuset i Rob... »