Smart teknik effektiverar vertikal odling i växthuset i Robbes lilla trädgård

Robbes lilla trädgard greenhouse.

Case - Publicerad 29.9.2018

Robbes lilla trädgård är en finländsk  banbrytare som nyttjar smart teknik i växthus och vid vertikal odling. I Lappträsk odlas örter och salladsskott energisnålt. Samtidigt testar och utvecklar teknologijätten Fujitsu  i trädgården sina molnfunktioner, med vilka man kan styra produktionen helt mobilt. Annan toppteknologi är med finländskt kunnande.

På grund av den långa, mörka och kalla vintern är Finland en lockande plats för att utveckla energisnål och automatiserad vertikal odling. Resurseffektivitet och energisparande gör det möjligt att ha en ekonomiskt lönsam växtproduktion.

I vånings- eller vertikal odling kan man nyttja odlingsutrymmet  från golvet till taket. Med en smart teknologi som optimerar odlingsförhållanden och en sluten odlingsmiljö sparas det vatten och  energi och man får en delikat skörd utan bekämpningsmedel. Till exempel sparas 60-80 %  i vattenförbrukningen och i energiförbrukningen ca hälften jämfört med normal växthusproduktion.

Rena och smakliga örter effektivt med vertikal odling

Pionjären i finländsk vertikal odling hittas i Lappträsk i Nyland. Grundaren av Robbes lilla trädgård gjorde de första skisserna för våningsodling redan år 2010. Sex år senare hade han fått utvecklat automationstekniken för växthusets belysning, temperatur och avlägsnande av fukt så långt att man kunde börja se att  våningsodling är en fungerande lösning. Det första försöket med vertikal odling gjordes sommaren 2017.

Målsättningen för Robbes lilla trädgård, som producerar sallatsskott och örter, var då i första hand att öka effektiviteten. Förutom den ökade odlingsarealen med vertikalodling blev örterna även mogna på ca en vecka kortare tid, jämfört med i ett vanligt växthus. Med försöksodlingen har man som bäst uppnått t.o.m. en fyrtio procents ökad tillväxt i produktionen i den slutna odlingen. Litet överraskande så smakar örterna också faktiskt bättre.

Försöksodlingens slutna odlingsrum och automationssystemet gör det lättare att optimera och finjustera odlingsförhållanden. I slutet utrymme behövs heller inga bekämpningsmedel.

Samarbete med teknologijätten Fujitsu

Matproduktionens nya metoder och deras utveckling intresserar hela världen. Ett gott exempel på detta är samarbetsavtalet på två miljoner euro mellan Roberts lilla trädgård  och japanska teknologijätten Fujitsu, med avsikt att vidareutveckla växthusodlingens effektivitet.

Fujitsu tillför detta nya tidens växthus, som fungerar som testmiljö, informations- och molntjänstkunnande,  såsom sensor- fjärrstyrningsteknologi. Fujitsus Akisai molntjänt är speciellt utvecklad för insamling  av odlingsuppgifter  och analysering av data. Molnfunktionerna gör det möjligt att ha en kontinuerlig uppföljning av växthusen och styra dem trådlöst med en mobil enhet. Med kontinuerligt insamlade uppgifter kan man optimera odlingsmiljön för att öka produktionen och skördarna. Annan teknologi i växthuset, som vattenkyld LED-belysning och värmeregleringsteknologi, är inhemskt toppkunnande, som intresserade Fujitsu.

En växande produktionsareal motsvarar tillväxten i konsumtionen av örter

Örternas konsumtion har ökat märkbart i Finland. Bland de mest populära örterna finns dill, basilika och persilja. Speciellt helgdagar syns i avsättningen. Robbes lilla trädgård producerar årligen ca fyra miljoner sallads- och örtkrukor. Största delen av örterna och salladerna går som närmat till nyländska matbord och ca 5 % som export till Sverige.

Med det i Europa sett unika teknologisamarbetet utvidgas trädgårdens verksamhet våren 2018. Det nya automatiserade våningsodlingsväxthusets översta odlingsunderlag stiger till sex meters höjd  och arealen med våningsodling ökar från femhundra till 4900 kvadratmeter. Den totala produktionsarealen stiger med investeringen till 1,5 hektar.

Mera om Robert lilla trädgård: Robbes.fi

 

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Robert Jordas, Robbes Lilla Trädgård

robert.jordas(@)robbes.fi

 

Artikeln är publicerad (på finska) 18.5.2018


Läs följande artikel: MÖ är med i havrerevolutionen »