Rena och kraftiga Lapplandsörter i smaklig och modern tappning

Arctic Warriors product, a mug and herbs.

Case - Publicerad 16.11.2015

Arctic Warriors i Rovaniemi har av rosenrot och kvanne skapat en 100 % naturenlig, inhemsk produktserie som har en stark historia med rötter i traditionerna.

Artic Warriors är ett under våren 2014 grundat företag i Rovaniemi, som framställer nya typer av naturprodukter av traditionella växter i Lappland. Företaget har lyft fram glömda växter, som har en lång tradition på ett sätt som lockar dagens konsumenter. Företagets produkter är ett inhemskt svar på den supermat, som kommer hit från vida världen.

Lappland är också i en global skala en enastående tillväxtmiljö och är enligt undersökningar Europas renaste område och världens största enhetliga naturenliga insamlingsområde. Rosenrot och kvanne är det arktiska områdets ursprungliga växter, vilkas aktiva ämnen utvecklas speciellt kraftigt tack vare Lapplands midnattssol och den arktiska växtmiljön.

Rosenroten (Rhodiola rosea) är Nordens egen ginseng. Den är en s.k. adaptogen, som balanserar kroppen och hjälper den att anpassa sig till såväl fysisk som psykisk stress. Rosenroten har en över 1000 år lång historia. Man har forskat i den sedan 1960-talet.

Kvanne (Angelica archangelica) är en av Lapplands och Finlands kraftigaste växter. För samerna har kvanne varit en helig medicinväxt. Kvanne är en mycket starkt antibakteriell ört och således utmärkt till att på förhand förhindra symptom och öka motståndskraften på andningsvägar och tarmar.

Tre arktiska krigare

Företaget erbjuder konsumenterna en möjlighet att lätt nyttja de inhemska rena växternas goda egenskaper. I produktutvecklingen har man fäst uppmärksamhet på bl.a. produkternas historia. I företagets utbud finns tre olika energiextrakt, vilka är namngivna enligt tre arktiska krigare. Försvararen ger stryk åt flunsan och höjer på motståndskraften, Kämpen lär stressen veta hut och balanserar kroppens såväl fysiska som psykiska belastning. Energin verkar som ett naturenligt gel och är en hälsosam delikatess.

Produkterna är packade i lättanvända portionsförpackningar som shots, vilka är lätta att ta med på jobb, länkar eller utfärder. Kämpen och försvaren fås också i tillräckligt stora glasflaskor som passar speciellt för hemmabruk.

Traditionen möter forskningenArctic Warriors produkt och blommor.

I produktutvecklingen har man använt traditionskunskap från produktionschef Katja Misikangas släkt med helbrägdagörare och kännedom om Lapplands växter samt även undersökta fakta om växternas renhet och de inverkande ämnena från Naturresursinstitutet.

Produkterna tillverkas i Narkaus by i Rovaniemi och råvarorna kommer från småbrukare och samlare i Lappland. Arctic Warriors verksamhet erbjuder en möjlighet till tilläggsförtjänst för småbrukare och företaget vill så här delta i arbetet för en levande landsbygd och rena naturprodukter. Det fordras tålamod och yrkeskunskap för att odla dessa speciella växter, ty från kvannen får man skörd med två års mellanrum och från rosenroten med fem år emellan. För produkterna använder man växterna starkaste delar eller rötterna, vilka är som struvor och rätt jobbiga att tvätta. Ett eget odlarnätverk garanterar produktens kvalitet och att råvaran räcker till för de internationella marknaderna.

Arctic Warriors belönades år 2015 med InnoElma-priset som årets mest innovativa start-up företag. I motveringen till priset beskrivs företaget, som har internationell tillväxtpotential, för att dess produkter bygger på aktuella finländska styrkor såsom Lapplands rena natur och ”krigarna” med spelanknytning samt världens megatrender – supermat och traditioner och historia. Företaget nyttjar vid byggandet av sitt varumärke kreativt och strategiskt digitaliseringen och sociala medier.

Artic Warriors har över 300 återförsäljare i Finland. Dessutom fördelas produkterna runt omkring världen av den internationella näthandeln Berrytime.com som verkar utgående från Hongkong. Intresse för produkterna har kommit såväl från Europeiska länder som från Asien och Nord-Amerika, där marknaderna för naturprodukter och supermat växer kontinuerligt.

Tillägsuppgifter:

Försäljnings och marknadsföringschef  Tuija Kauppinen
Telefon 050 493 6573
e-post tuija.kauppinen@arcticwarriors.fi

www.arcticwarriors.fi
www.twitter.com arcticwarriors
www.instagram.com/arcticwarriors

Publicerad på svenska 4.2.2016


Läs följande artikel: Paptics träbaserade material ersätter plast »