Träpellets

A hand sprinkling wood pellets.

Case - Publicerad 11.7.2014

Träpellets är ett inhemskt, förnybart bränsle från naturen, som används för att producera värme i värmeverk, hus- och fastighetsföretag och även i uppvärmning av sommarstugor.

Det finns olika sätt att använda pellets. Värmesystem för uppvärmning väljs enligt användarens behov. Pelletskaminer är ett bra alternativ för att stöda egnahemmets uppvärmning. Det finns olika pelletsbrännare för uppvärmning av små bostadshus och större hus som radhus. I stora uppvärmningsobjekt kan man använda containers för pelletsvärmesystem.

Vid förbränning av träpellets frigörs samma mängd koldioxid som trädet har tagit upp vid tillväxten. Samma mängd koldioxid skulle också i sinom tid frigöras då trädet ruttnar i naturen. Pellets är ett biobränsle med jämn kvalitet och uppvärmning med pellets är ett sätt att motverka klimatförändringen.

Eftersom pellets är ren, ihop pressad energi, är transporten lätt och effektiv. Det är ett bränsle som är enkelt och ofarligt att hantera. Ett ton pellets värmevärde är högt, ca 4,8 MWh, vilket i värmevärde motsvarar ungefär fyra travkubikmeter vedklabbar eller 450 liter olja

HOTTI-pellets framställs som en sidoprodukt vid träförädling av torr gran- eller tallflis och kutterspån.  Ren träpellets innehåller inte bark eller skogsflis.

I produktionsprocessen finfördelas råvaran i hammarkvarn till små träflisor och pressas ihop i pressar till pellets. Under pressen stiger råvarans temperatur högt och träets eget bindemedel eller ligninet binder ihop trämassan till pellets. Efter pressen avkyls pelletsen och får sin slutliga hårdhet. De färdiga avkylda pelletarna filtreras. Den fina material som uppkommit i processen styrs tillbaka till kvarnen och endast pellets lagras i silon.

Pellets kvalitet säkras genom en kontinuerlig testning. Man testar pellets mekaniska hållbarhet, fukt och densitet. De pellets som visas*) kommer från Versowoods pelletsfabrik i Vierumäki, invid Heinola-Lahti motorväg. Fabriken producerar varje timme tillräckligt med pellets för att hålla två medelstora egnahem uppvärmda ett år.

 

*) Text och bilder är från skogsbranschens infopaket som gjorts i samarbete inom branschen med Finska Forstföreningen. Ytterligare uppgifter om infomaterialet; vilma.issakainen(@)smy.fi och anne.kettunen(@)forestindustries.fi.


Läs följande artikel: Kartongen blir förpackning »