Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Helsinki Allas Sea Pool.

Case - Publicerad 13.12.2018

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet stärkte uppfattningen om att intresset för vattenturism och dess utveckling är stort överallt i Finland.

Sammandraget är en del av utredningsprojektet Finlands skärgårds-, kust- och insjöturism – Goda turistprodukter och verksamhetsmodeller, där det analyserades inhemska och utländska objekt samt de produkter som de erbjuder. En bred brokig presentation av produkterna finns i slutrapporten. I rapporten beskrivs också goda och beprövade verksamhetsmodeller gällande bland annat företagens produktutveckling och marknadsföring. Man kan lära sig av exemplen för att utveckla vattenturismen på företags- eller områdesnivå.

Vid granskningen av de utländska objekten kom det fram tiotals produkter och tjänster, som i Finland kan produceras som sådana eller från vilka man kan plocka idéer och verksamhetsmodeller, lämpliga för finländska förhållanden. Vid granskningen av de utländska objekten kom dessutom kraftigt fram hållbar utveckling, miljövänlig turism samt företagens synliga miljöcertifiering med nationella logotyper.

Utredningsarbetet konkretiserade att Finlands vattenområden som en helhet i sin mångfald till och med är i hela världens toppskikt, och att det inte finns gränser i synfältet för deras utveckling vad gäller turismen.

Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet organiserade och finansierade projektet 2017-2018. Konsulterna Hannu Komu, Onvisio Consulting och Sari Selkälä, Caprice Consulting förverkligade projektet i samarbete med turismbranschens aktörer.

Bekanta dig med produkterna och de goda verksamhetsmodellerna i projektets slutrapport med presentationsblad och sammanfattning på svenska.

 

Tilläggsuppgifter:

Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, Jorma Leppänen, jord- och skogsbruksministeriet
Telefon 0400 744 900 eller e-post; jorma.leppanen(a)mmm.fi

 

Bild; Allas Sea Pool / Eetu Ahanen

Artikeln är publicerad (på finska) 29.6.2018


Läs följande artikel: Oivallusvaaras tjänster erbjuder hälsa och välmående fr... »